MŠ Moravský Krumlov
Mateřská škola
Moravský Krumlov
logo

O nás

Více o nás

Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat a podporovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k aktivnímu rozvoji dovedností a vztahu k učení. Předškolní vzdělávání smysluplně obohacuje denní program dítěte v průběhu jeho předškolních let a poskytuje dítěti odbornou péči. 

Mateřská škola Moravský Krumlov zajišťuje péči a vzdělávání dětem zpravidla od 3-6 let.

Spustili jsme nové webové stránky.

Třída Motýlci

Informace o škole

  • Adriana Dobešová
  • Soňa Kocandová

Individuální konzultační hodiny si můžete domluvit u třídních učitelek osobně nebo telefonicky.

Od září slavíme narozeniny dětí v MŠ bez cukrovinek, pouze s ovocem a zeleninou.

Děkujeme

zákaz cukrovinek

AKCE:

 - návštěva knihovny 22.3.2023

 - předškoláci prohlídka ZŠ Klášterní 23.3.2023

 - výukový program na DDM JÁ NECHCI BEBÍČKO 31.3.2023

 

Fotogalerie:

Motýci - první dny ve školce

Motýlci- hrajeme si a tvoříme

Motýlci - co děláme ve školce

Motýlci - ukaž se mi jablíčko

Motýlci zelenina ta je prima

Motýlci - předškoláci na Slovanské epopeji

Motýlci a Berušky na Drakiádě ZŠ Ivančická

Motýlci- Pepík oslavil páté narozeniny

Motýlci (předškoláci) - dopravní výchova

Motýlci - vítr honí draky

Motýlci - divadelní představení O princezně Rozmařilce

Motýlci - koulela se líně, velikánská dýně

Motýlci - dýňobraní

Motýlci - já lísteček na dubu

Motýlci - Halloween

Motýlci - zima klepe na vrátka, to ví všechna zvířátka

Motýlci - na sv.Martina zima u nás začíná

Motýlci - vzdělávací pásmo ( divadlo Květinka)

Motýlci - vánoční příběh ( divadlo Koník)

Motýlci - Mikulášská nadílka

Motýlci - od čertího strašení k vánočnímu těšení

Motýlci - vánoční dílničky

Motýlci - sněhová nadílka

Motýlci - vánoční tvoření

Motýlci - vánoční tradice a pohoda

Motýlci - Tamarka oslavila šesté narozeniny

Motýlci - Tři králové (cesta do Betléma)

Motýlci - Eliška oslavila čtvrté narozeniny

Motýlci - divadelní představení O kůzlátkách

Motýlci - moje zdraví (bacily a vitamíny)

Motýlci - Daneček oslavil šesté narozeniny

Motýlci - moje tělo

Motýlci - vycházka kolem řeky Rokytné

Motýlci - kosmická show ( vzdělávací program)

Motýlci - poletíme do vesmíru

Motýlci - Ondrášek oslavil páté narozeniny

Motýlci - pohyb planet

Motýlci hrají pohádku O Budulínkovi

Motýlci - půjdem spolu do pohádky (O Budulínkovi)

Motýlci - divadlo O Palečkovi

Motýlci hrají pohádku O Červené Karkulce

Motýlci - půjdem spolu do pohádky (Červená Karkulka)

Motýlci - malí muzikanti

Motýlci - canisterapie

Motýlci - Ondra oslavil páté narozeniny

Motýlci - karneval, to je bál...

Motýlci - Ondra P. oslavil páté narozeniny

Motýlci - Marička oslavila čtvrté narozeniny

Motýlci - pohyb je náš kamarád

Motýlci - Indiánská pohádka ( muzikoterapie)

Motýlci - můj krásný den

Motýlci -Valinka oslavila páté narozeniny

Motýlci - Tobiášek oslavil čtvrté narozeniny

Motýlci - jarní úklid zahrádky

 

 

Třídní téma:

V týdnu od 20.3.- 31.3.2023 si budeme povídat na téma VÍTÁME JARO

  - vytvoříme si myšlenkovou mapu na téma JARO

 - naučíme se písničku Kudy zima utekla

 - budeme si povídat o probouzející se přírodě

 - zasadíme si nějaké květiny (cibuloviny)

 - naučíme se básničku s pohybem o jaru, zacvičíme si jógu

 - z různých druhů látek a materiálů si vytvoříme jarní víly atd.

 

V týdnu od 6.3.- 17.3.2023 si budeme povídat na téma CO DĚLÁME CELÝ DEN ?

 - hovořit budeme o tom, co děláme celý den ( co děláme poté, co ráno vstaneme, jak náš den pokračuje, čím se liší pracovní a volné dny atd.)

 -  děti se budou učit rozlišovat základní časové údaje ( noc, den, ráno, večer, zítra...)

 - naučíme se písničku, starší děti se seznámí s čísly ( poskládají hodiny podle vzoru)

 - dějová posloupnost ( skládání obrázků podle děje, popis obrázků)

 - pantomima ( napodobování činností)

 - procvičíme dny v týdnu atd.

 

V týdnu od 27.2. - 3.3.2023 si budeme povídat na téma POHYB JE NÁŠ KAMARÁD

 - budeme rozvíjet  a zdokonalovat pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky

 -  vytvoříme si myšlenkovou mapu na téma POHYB

 -  procvičíme prostorovou orientaci ( dopředu, dozadu,vpravo, vlevo)s využitím robotické včely

 -  postavíme si různé překážkové dráhy a budeme je zdolávat, přelézat žebřík, cvičit na žíněnce, skákat na  trampolíně, házet a chytat míč atd.

 - naučíme se písničku o pohybu, 

 - procvičíme si základní geometrické tvary ( skládání obrazců  podle vzoru, konstruktivní myšlení )atd.

 - zahrajeme si různé pohybové hry- honěná, přetahovaná, Obr a Paleček

 - zacvičíme si jógu pro děti

 

 

V týdnu od 20.2.-24.2.2023 si budeme povídat na téma KARNEVAL ,TO JE BÁL...

- vytvoříme si myšlenkovou mapu na téma KARNEVAL

- budeme si s dětmi povídat o významu a tradici karnevalu

- vyzdobíme si třídu na karneval

- naučíme se písničku KARNEVAL

- budeme hrát karnevalové hry ( tanec s předmětem, putující klobouk, poletující balonek, židličkovaná, skákání v pytli, PH Na medvěda, Leze leze had atd.)

- předškoláci budou skládat rozstříhané obrázky, kreslit jedním tahem,skládat obličej klauna, procvičovat orientaci v prostoru atd.

- představíme si různé tance a některé zkusíme zatancovat

- vymodelujeme si jitrnice, koláče 

- vyrobíme si čelenky s notami

 

 

V týdnu od 13.2.-17.2.2023 si budeme povídat na téma MALÍ MUZIKANTI

- vytvoříme si myšlenovou mapu na téma HUDEBNÍ NÁSTROJE

- budeme se učit vnímat hudbu všemi smysly, poznávat hudební nástroje, pojmenovávat je

- naučíme se píseň JÁ JSEM MUZIKANT -rozhovor o nástrojích , vyhledávání nástrojů z písně na obrázcích

- Kimovy hry - Který nástroj chybí ?

- práce s obrázky - pojmenování, rozvoj slovní zásoby

- sluchové hádanky- Který nástroj hraje? (poslech symfoníckého orchestru, vážné hudby,např.klavírní nebo houslový koncert)

- napodobování zvuků nástrojů ( artikulační cvičení)

- napodobování techniky hry na hudební nástroje ( pantomima)

- nakreslíme a vyrobíme si nějaké hudební nástroje

- budeme rytmizovat, hrát si na ozvěnu

- procvičíme pohybové dovednosti ( chůze po laně - houslový klíč)atd.

 

 

V týdnech od 30.1.- 10.2.2023 si budeme povídat na téma PŮJDEM SPOLU DO POHÁDKY

vytvoříme si myšlenkovou mapu na téma POHÁDKY

- předškoláci budou podle indicií hádat o které pohádce si budeme povídat ( O Budulínkovi, Červená Karkulka )

- cílem je rozvoj řečových schopností a dovedností receptivních ( vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních ( výslovnost, vyjádření pojmů, mluvního projevu)

- osvojení si věku praktických dovedností 

- dramatizace pohádky

- výtvarné vyjádření

- procvičení polytechnických dovedností ( konstruktivní myšlení, špetkový úchop atd.)

- dějová posloupnost, zrakové vnímání ( pexeso )

 

V týdnu od 23.1.2023 - 27.1.2023 si budeme povídat na téma POLETÍME DO VESMÍRU

- vytvoříme myšlenkovou mapu na téma  VESMÍR

- diskuze na téma - vesmír, planety, hvězdy atd.

- naučíme se píseň NAŠE ZEMĚ KULATÁ, básničku o raketě

- prohlíení encyklopedií o vesmíru

- na IT budeme skládat puzzle o vemíru, podíváme se na výukový program 

- ukážeme si globus ( co představují barvy na globusu)

- zahrajeme si pohybové hry POHYB PLANET, ZPÁTKY DO RAKETY atd.

- zacvičíme si jógu ( pozdrav SLUNCI, MĚSÍCE)

- předškoláci složí raketu z částí, vytvoří VELKÝ VŮZ provlečením tkaničky                

- společně si vytvoříme vesmír pomocí krepových papírů a různých látek

- děti si vytvoří zapouštěním barev svoji planetu

- ve středu budeme mít v MŠ mobilní planetárium se vzdělávacím programem

V týdnu od 16.01.2023 si budeme povídat na téma MOJE TĚLO

- vytvoříme myšlenkovou mapu na téma LIDSKÉ TĚLO

- báseň LIDSKÉ TĚLO, píseň HLAVA, RAMENA

- na ČT EDU se podíváme na výukový pořad Z ČEHO SE VYRÁBÍ LIDSKÉ TĚLO?

- OBKRESLÍME KAMARÁDA A BUDEME DOPLŇOVAT A POJMENOVÁVAT ČÁSTI LIDSKÉHO TĚLA

- PRÁCE S ENCYKLOPEDIÍ

- PRÁCE S ELEKTRONICKOU VČELKOU.... 

V týdnu od 9.1.- 13.1.2023 si budeme povídat na téma MOJE ZDRAVÍ

vytvoříme si myšlenkovou mapu na téma NEMOC

- přečteme si pohádku KRTEK LÉČÍ ZAJÍCE ( analýza textu)

- diskuze - proč zvířátka  a lidé onemocní, co je to zdraví a co to znamená ,když jsme nemocní .....

- naučíme se básničku s pohybem Byl jeden bacil ....

- uděláme si pokus s pepřem a vodou ( bacily na ruce)

- zahrajem si pohybovou hru na Bacila a Vitamína

- pantomimu - Hádej jakou nemoc předvádím?

- předškoláci si procvičí grafomotoriku (spirála), budou vytvářet zdrobněliny ke slovům, přiřazovat obrázky ke stínům atd.

- namalujeme si bacily ( rozfoukávání barvy brčkem) atd.

 

 

 

 

V prosinci si budeme povídat na téma OD ČERTÍHO STRAŠENÍ K VÁNOČNÍMU TĚŠENÍ....

- vytvoříme společně myšlenkovou mapu na téma ADVENT

- společná konverzace na téma Jak vypadá čert? ( skládání čerta podle fantazie dětí-dřívka, červená látka, knoflíky atd.)

- naučíme se rytmické říkadlo NĚKDO BUŠÍ NA VRATA.......

-  písničky o čertech ČERTÍ NEMEHLO, ČERTOVSKÝ GULÁŠ....

- artikulační cvičení ( procvičení jazyka - četovské brblání)

- procvičíme grafomotoriku na IT

- zahrajem si pohybové hry ZPÁTKY DO PEKLA, budem zdolávat pekelnou cestu (prolézání tunelem, balanční kostky, chůze po laně atd.)

- čertovské pexeso

- u předškoláků se zaměříme na  matematickou pregramotnost (číselná řada 1-6),

   zavazování tkaniček atd.

- osvojíme si poznatky o nebezpečnosti ohně ( rozhovor s dětmi - kladení otázek typu  S čím si v pekle svítí? Co jim hoří pod kotlem? atd.)

- sluchová hra ČERTE ZABRBLEJ!   

- poslechneme si příběh Vánoce

- budeme si povídat o zvycích a tradicích

- napíšeme dopis Ježíškovi

- budeme zpívat vánoční koledy

- nakreslíme vánoční obrázek (kapr, anděl, stromeček,..)

- zajdeme se podívat na prodej stromečků a kaprů                                     

                                                                                                     čert3

 

V týdnu od 14.11.- 25.11.2022 si budeme povídat na téma ZIMA KLEPE NA VRÁTKA, VÍ TO VŠECHNA ZVÍŘÁTKA

- vytvoříme si myšlenkovou mapu Jak se zvířátka chystají na zimu

- naučíme se básničku LESNÍ ZVÍŘÁTKA

                                   Medvěd, zajíc, vlk a liška

                                            po lese si běhají.

                                            V zimě chtějí plná bříška,

                                            zásoby si hledají.

                                            Tuhle kořen, támhle šiška,

                                            do zásoby schovají.

                                            V pelíšku se v teple schoulí,

                                             zimu v klidu přečkají.

-  píseň Ukolébavka pro zvířátka

- v diskuzním kruhu si povíme, proč se zvířátka ukládají k zimnímu spánku

- procvičíme jemnou motoriku ( hry s přírodninami -  klacíky, oříšky, šišky, listy atd.)

- polytechnické dovednosti ( zatloukání hřebíků- ježkovy bodlinky, skládání pelíšku z dřívek )

- zahrajem si různé hry Na uspávanou, Tiše,tiše ježek spí ..atd.

- procvičíme zrakové vnímání (hledání rozdílů, orientaci v obrázku)

- grafomotorika ( horní oblouk, svislé čáry atd.)

- prohlížet knihy a encyklopedie o zvířatech

                                      

 

V týdnu od 07.11.- 11.11.2022 si budeme povídat na téma NA SVATÉHO MARTINA, ZIMA U NÁS ZAČÍNÁ

- v komunitním kruhu si povíme legendu o svatém Martinovi (význam slova legenda, otázky k práci s textem)

- budeme pozorovat změny v přírodě

- povíme si pranostiky (význam slova), tradice

- naučíme se píseň "Svatý Martin" + rytmizace

- starší děti vystřihnou a dotvoří koně

- mladší děti si vytvoří podkovu

- budeme modelovat, hrát pohybové hry k tématu

 

V týdnu od 31.10.- 4.11.2022 si budeme povídat na téma JÁ LUPÍNEK NA DUBU

V pondělí dovršíme naše povídání o dýních a Hallowenu dopolední diskotékou.

Od úterý si budeme povídat o listech ( javor, bříza, dub ...)

- vytvoříme myšlenkovou mapu

- přečteme si podzimní pohádku STROMOVÝ KRÁL (analýza textu)

- podzimní hádanky

- procvičování početních operací

- práce se slovem (rozkad slov na  slabiky,určování hlásky na začátku slova)

- práce s knihou -encyklopedie- vyhledávání informací o listech 

- básnička LISTÍ

- skládání obrázků z listí a přírodnin na hudbu Vivaldiho Podzim

- naučíme se písničku, zacvičíme si s listem, 

- zametání listí

- základy programování s robotickou včelou

- frotáž listí atd.

 

V týdnu od 17.10 - 21.10. 2022 si budeme povídat na téma KUTÁLÍ SE LÍNĚ, VELIKÁNSKÁ DÝNĚ           

přečteme si pohádku o ČARODĚJNICI A DÝNI ( rozbor textu)                   

- naučíme se básničku s pohybem  O LÍNÉ DÝNI

- vyrobíme si dýně z proužků papíru, vydlabeme si z dýně strašáčka

- starší děti vytvoří projekt na téma DÝNĚ

- naučíme se písničku o dýni, zahrajeme si s dýněmi různé hry ( např. házení kroužků na dýni, slalom mezi dýněmi, kam se schovala dýně atd.)

- děti  budou procvičovat geometrické tvary, zrakové vnímání ,jemnou motoriku atd. 

                                                                                                                         dýně

                                                                                                                            

 

V týdnu od 10.10. - 14.10.2022 si budeme povídat na téma DRAK

- co je vítr 

- pokusy s nafukovacími balonky, větrníkem

- poslech pohádky Drak - hodnocení jenání postav (dětmi, učitelkou)

- dechová cvičení

- píseň Drak

- pohybová hra: Na vítr a draky

- výroba draka, dračích ocásků

 

V týdnu od 3.10.- 7.10.2022 si budeme povídat na téma "Zelenina ta je prima"

- děti se budou učit pojmenovat a poznávat (všemi smysly) některé druhy zeleniny

- vytvoříme si myšlenkovou mapu

- naučíme se písničky s pohybem Šla Nanynka do zelí, Cib cibulenka

- básničku Na poli

                     Za chalupou na poli

                     vyrostly nám brambory.

                     Pojď Škubánku pytle vem

                     vykopem je všechny ven.

                     Za chalupou na políčku

                     sklízíme i cibuličku

                     řepu, salát, okurku

                     sníme spolu na dvorku.

 

- zahrajem si různé hry např. Horký brambor, Sklízíme zeleninu atd.

- předškoláci budou sládat obrázky podle velikosti, obtahovat slova, skládat obrázek z kuliček podle vzoru

- mladší děti budou přiřazovat barevná  víčka k obrázkům zeleniny atd.

 

V pondělí 26.09. nebo v úterý 27.09.2022 si děti přinesou do MŠ jablko.

V týdnu od 26.10.-.30.10. si budeme povídat na téma: "Ukaž se mi, jablíčko"

- zkoumání vlastností jablka všemi smysly

- jednoduché pohybové improvizace s jablkem (podávání, kutálení, tanec na hudbu, nápodoba pohybu učitelky)

- mladší děti kresba jablíčka suchým pastelem

- starší děti otisk rozpůleného jablka

- pohybová hra "Hledám, hledám, co mám znát"

- píseň a básnička o jablíčku

"Spadlo jabko do trávy

a bouchlo se do hlavy.

Chvilinku se koulelo,

velmi ho to bolelo." 

 

 

Během měsíce září si budeme osvojovat dovednosti k podpoře bezpečí a osobní pohody v MŠ.

- vzájemné poznávání, seznamování s prostředím mateřské školy, zaměstnanci, chodem školy, jmény kamarádů, pravidly soužití, poučení o bezpečnosti ve škole i mimo ni

 

Ranní rituál

Pojďte děti, pojďte ke mně, budeme si hrát,

kdo jde s námi do kolečka, je náš kamarád.

Pozdravme se, popřejme si všichni dobrý den,

krásný bude, když začneme ráno s úsměvem.

 

VÍTÁME DĚTI PO PRÁZDNINÁCH !

 

děti

PO PRÁZDNINÁCH KLUCI, HOLKY,

SPĚCHEJTE DO NAŠÍ ŠKOLKY.

ŠKOLIČKA JAK KYTIČKA,

SLYŠET JE V NÍ PÍSNIČKA.

ZPÍVÁ DĚTEM PRO RADOST,

PRO VŠECHNY MÁ HRAČEK DOST!

 

 

MŠ Husova

Počasí

dnes, čtvrtek 23. 3. 2023
jasno 17 °C 8 °C
pátek 24. 3. slabý déšť 15/8 °C
sobota 25. 3. slabý déšť 16/8 °C
neděle 26. 3. oblačno 18/9 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.

Pranostika na akt. den

Hříbě, štěně a dítě březnové dobré bývá.

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

SPONZOŘI A PARTNEŘI