MŠ Moravský Krumlov
Mateřská škola
Moravský Krumlov
logo

O nás

Více o nás

Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat a podporovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k aktivnímu rozvoji dovedností a vztahu k učení. Předškolní vzdělávání smysluplně obohacuje denní program dítěte v průběhu jeho předškolních let a poskytuje dítěti odbornou péči. 

Mateřská škola Moravský Krumlov zajišťuje péči a vzdělávání dětem zpravidla od 3-6 let.

Spustili jsme nové webové stránky.

Třídní téma

 

 

Doprava

- 20.5. koncert v kostele

- vyprávění zážitků z víkendu a seznámení s tématem doprava

- rozvoj slovní zásoby : čím cestujeme?

- matematické představy: více,méńě, stejně....

- třídění  a tvary

- různé skládanky, puzzle, mozaika, obrazky dle předlohy 

-sluchová analýza - hlásky, rytmizace

- procvičování jemné a hrubé motoriky

- 22.5. výlet do Petrovic

- procvičování předložek

- jednotažky

- 24.5. dokončení minikolečka Moravského Krumlova na náměstí T.G. Masaryka

 

Zahrajte nám muzikanti

 • 13. 5. půjdeme se staršmi dětmi na Den otevřenývh dveří do ZUŠ
 • procvičíme fonematický sluch (bubnování, dvojice slov, co to slyším, kdo má zvoneček..)
 • rozšíříme slovní zásobu (hudební pojmy, časové a prostorové vztahy, názvy hudebních nástrojů...)
 • předmatematické představy (řazení, třídění, porovnávání)
 • zatancujeme a zazpíváme písničku "Já jsem muzikant"

 

Den matek- "Maminka má svátek"

vyprávění zažitků z víkendu

- básničky pro maminky a na den matek

- práce s demonstračními obrázky: maminka, rodina

- skládání puzzle

- logická posloupnost

- prostorová orientace na papíře a v prostoru

- sluchové vnímání : rozklad slov na slabiky, určení první slabiky a hlasky

- předmatematické dovednosti

- grafomotorika a vizuomotorika

- malba/ kresba maminky

- správný uchop nůžek, nacvik stříhání

- zrakové vnímaní- postřech a co se změnilo

-PL- bludiště, uvolńovací cviky - tečkovaná

 

 

 

 

Čáry, máry - "Kouzelné vaření"

 • vyrobíme velkou čarodějnici, vymyslíme pro ni jméno
 • procvičíme přídavná jména a protiklady popisováním vlastností
 • zazpíváme si píseň "Kouzelné vaření"
 • vyrobíme čarodějův letkvar z octu, jaru, potravinového barviva a jedlé sody
 • PL - počítání, grafomotorika, co do obrázku nepatří

Ve čtvrtek 2.5.2024 se budou děti společně fotografovat v 9:15 hodin v naší školce.

13. 5. 2024 půjdou současní i budoucí předškoláci do ZUŠ na Den otevřených dveří.

 

Příroda kolem nás, život u vody a na louce

 • seznamování dětí s místem a prostředím kolem nás ( výlet do knihovny a Vrabčího hájku)
 • rozvoj slovní zásoby, využití  informační technologie ( květiny, zvířátka, vodní živočichové - knihy, mobilní aplikace)
 • pokusy s vodou - co plave na vodní hladině?
 • naučíme se nové písničky - Šneček, Žába, Mravenci
 • uvaříme pampeliškový med a tvarohovou pomazánku s vajíčkem a pažitkou

 

Zvířátka na statku a doma

- čtení pohádky : O KOHOUTKOVI A KOHOUTCÍCH

- obrázky hospodářských zvířat/ domácích - přiřazování mlád´at

-domácí zvířata, jejich mládata  a  užitek

- pracovní listy- grafomotorika, bludiště

- pexeso a spojování obrázků ( tvoření zvířecích rodin )

- určování první a poslední hlásky 

- tvoření zdrobnělin a rytmizace tleskáním slov : např. kohout- kohoutek, slepice- slepička

-zpíváním písniček : Skákal pes, Kočka leze dírou, Když jsem já sloužil to první léto....

- pohybová hra : Zvířátka a napodobování pohybu

                                         - Kočka a myš

                                         - Vlk a ovečky

- PL: Najdi správné dvojice

- skládání rozstříhaných obrázků

- malba/ kresba zvířátek

PROSÍM RODIČE, AT SI DĚTI DONESOU KNÍŽKU O ZVÍŘATKÁCH- ENCYKLOPEDII, NEBO S POHÁDKAMI A FOTKY MAZLÍČKŮ,NEBO OBRÁZKY. DĚKUJI

 

Jaro dělá pokusy

- znaky jara, demonstrační obrázky jarních květin

- pozorování líhnoucích kuřat v líhni

- sázení osení

- jarní říkanka

- tulipány: řazení dle velikosti ( největší x nejmenší)

- grafomotorika ( létající včelička: vlnky,zuby, dolní obloučky)

- kuřátka- práce s papírem, vystřihování, lepení

- výroba kurníku ( společná práce)

- rytmizace a první hláska

- píseń : Ospalá snězenka

- cvičení na propojování hemisfér a procvičování grafomotoriky

- zdravotní cviky

 

KNIHA JE MŮJ KAMARÁD

- povídání o knize: druhy ( pohádkové, encyklopedie,atlas, pro dospělé...)

- seznámit děti s oblíbenou knihou kamaráda a vyprávět o ni

- procvičování prostorových pojmů s knihou ( dej knihu na stůl,vedle, pod....)

- básnička, písnička a PH  Na černokněžníka 

- smyslová hra: Na jaké písmeno začínají pohádkové bytosti

-didaktická hra:  Hmatová pošta- malování na záda

- výroba papírové čepice z novin

- kresba/malba - pohádkových postav

- dechová a artikulační cvičení

 PROSÍM: DONÉST OBLÍBENOU KNÍŽKU

                 ČTENÍ MAMINEK

 

 

POVOLÁNÍ

Čtení pohádky:  O TŘECH PRASÁTKÁCH

- povídání o různých profesích a čím je maminka a tatínek

- čím chci být až budu velký

- námětová hra: Na lékaře, Na pekaře, Na učitele....dle fantazie dětí

- dramatizace a pantomima

- hádanky

- slovní kopaná, synonyma a rýmy 

- PL grafomotorika, uvolńovací cviky a vymalovánka

-

HALó,PANE KARNEVALE

vyprávění zážitků z jarních prázdnin

- seznámení s tématem a čtení pohádky

- skládání obrázků od nejmenšího po největší

-  počítání balónků a cvičení s nimi

-  písnička: Pane Karneval

- básnička a pohybová hra

- výzdoba MŠ a výroba klauna

- grafomotorika

-  procvičování geometrických tvarů

- procvičování zrakového a sluchového vnímaní

 16.2.2024 karneval v MŠ

 Děti ať přijdou s maskou, v kostýmech a uděláme si zábavné dopoledne plné her a   soutěží....

ZIMNÍ SPORTY

- seznámení s tématem

- druhy sportů v zimě a aktivity

- procvičování jemné a hrubé motoriky

- jazykolamy,básnička a písnička a pohybová hra 

- procvičování číselné řady,zrakového a sluchového vnímání

- skládačky a doplńovačka, puzzle

- vymalovánka a grafomotorika

- kresba barvami

- nácvik stříhání- koordinace oko ruka,rozvoj koncetrace a trpělivosti- správný uchop

 

 

 

 

ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ

 • rozvíjení znalostí o přírodě
 • rozvíjení mluveného projevu, slovní zásoby, procvičování paměti - reprodukce textu - "Pohádka o stromečku"
 • sluchové hry - určování počtu slabik, začáteční písmena, rýmování slov, antonyma, zdrobněliny
 • kolektivní práce dětí - krmelec v lese
 • Hudebně pohybové hry (Na medvěda, Zajíček v své jamce, Na ježka, Vrabec a sýkorka, Běží liška k Táboru...)

 

PTÁCI V ZIMĚ

- povídání o ptáčcích, pohádka: "O MODRÉM PTÁČKU"

-básnička s pohybem : Ptáček

-jednotažky, grafomotorika, skládačky, řazení podle velikosti, kolíčkovací karty 

- pozorování ptáčků a spravné pojmenování

-krmení a výroba lojové koule

- PH "vrabec a sýkorka" 

- pokusy s vodou, zamrzlé bubliny

-písnička: Bude zima bude mráz....

- práce s knihou, vymalovánka

-Vv kresba/ malba ptáčka dle své fantazie

 

PROSÍME RODIČE, ABY DONESLY KRMENÍ VHODNE PRO PTÁČKY.

                                                                                       DĚKUJEME , p.uč.  Rössnerová

 

 

 

 

 

 

PANÍ ZIMA KRALUJE

 • znaky zimního období
 • počasí v zimě
 • zimní oblečení
 • bezpečnost (omrzliny, uklouznutí, propomení ledu...)
 • dny v týdnu, měsíce v roce
 • písně a pohybové hry se zimní tématikou
 • polytechnická výchova - práce se dřevem

NA TŘI KRÁLE O KROK DÁLE

 • rozvoj slovní zásoby - povídání o vánočních svátcích, o tom, co jsme dostali pod stromečkem
 • upevňování časových vztahů - měsíce v roce, dny v týdnu, ráno-poledne-večer
 • připomenutí tradice a příběh tří králů, zpěv písničky My tři králové..
 • rozvoj pozornosti a předmatematických představ - bludiště, geometrické tvary, hledání rozdílů, určování velikostí
 • procvičení jemné a hrubé motoriky - výrova koruny, honička Král sedí na trůně

DĚTI SI MOHOU OD  2.1. -  5.1.  PŘINÉST DO ŠKOLKY HRAČKY, KTERÉ DOSTALY OD JEŽÍŠKA

 

POHÁDKOVÉ VÁNOCE

 • rozvoj mluveného projevu - soustředit se, porozumět významu slov (slova opačná)
 • 12.12. - vánoční pohádka "Mach a Šebestová"
 • plnění úkolů z adventního kalendáře
 • zpívání a poslech vánočních koled, pohádek, zdobení vánočního stromu
 • používání správnách tvarů slov, umět odpovědět na otázky
 • rozvoj sluchu - procvičování citoslovcí, sluchové hry

18.12. - rozsvícení vánočního stromečku ve třídě, rozbalování dárečků

procvičování jemné motoriky- výroba stromečku ze šišek

přáníčka pro maminky

hry s novými hračkami

čtení a vyprávění a Vánocích

zpěv a poslech vánočních koled

Veselé Vánoce a štastný nový rok 2024 přeje kolektiv MŠ

 

TĚŠÍME SE NA VÁNOCE

 • 4.12. čertovské dílničky s nadílkou
 • tradice a zvyky, pohádka
 • grafomotorika
 • zdobení stromečku a pečení cukroví
 • jazykolamy a básnička
 • výroba přáníčka a překvapení
 • procvičování zrakového vnímaní,sluchového a rozvoj paměti 
 • pohybová hra " NA MRAZÍKA"
 • zdolávání překážek venku a stavění sněhuláka
 • pokus se sněhem a malování do sněhu

 

BRZY PŘIJDE MIKULÁŠ

 • rozvoj komunikativních dovedností a slovní zásoby - pohádka "O čertíkovi"
 • hudebně pohybová hra "Co to chodí kolem nás"
 • sluchová hra "Čertíku zahudruj", "Z pekla do pekla"
 • procvičení jemné motoriky - výroba řetězu, čerta a Mikuláše
 • procvičení hrubé motoriky - "Čertí rozcvička", "Čertí ocásky"
 • hádání podle hmatu a sluchu
 • hledání protikladů (anděl x čert)
 • pokus s pekelnou svíčkou

 

 

BACILŮ SE NEBOJÍME

 • pohádka: Polámal se mraveneček
 • prevence a ochrana před nemocemi: myšlenková mapa dětí
 • tělesné a zdravotní cviky,PH 
 • procvičování počítání 5-6 s hračkami,pojem přidej a uber
 • vymýšlení slov na určitou hlášku,rytmizace slov a hledání rýmu
 • básnička:  Já mám rýmu jako trám....
 • námětová hra: Na doktory
 • Vv- malování bacilů,rozfoukavaná tuž a hrnek čaje
 • grafomotorika
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

PODZIMNÍ OKÉNKO

 • upevňování znalostí o přírodě - podzimní procházka s úkoly
 • rozvoj fantazie, jemné motoriky - výtvarné a pracovní činnosti
 • podzimní hádání
 • procvičování opačných slov
 • rozvoj zrakového vnímání, kordinace ruky a oka - obtahování přerušovaných čar
 • pohybová hra "Na stromy a vítr"
 • rozhovor na téma "Jak se lidé připravují na zimu" - rozvoj slovní zásoby a logického myšlení, procvičování slovní pohotovosti odpovídat na dotazy, položit otázku..
 • 10.11. - podzimní hostina na SVATÉHO MARTINA - legenda o svatém Martinovi a pečení svatomartinských rohlíčků

 

Dušičky

- pohádka: Jak to bylo na dušičky

- návštěva hřbitova a zapalování svíček

- básnička

-písnička

- PH a zdravotní cviky, jemná a hrubá motorika

- Logopedická depistáž v MS 31.10.2023

- práce s přírodninami

- PL- grafomotorika

- hry s padákem

 

 

 

 

 

 PODZIM KLEPE NA VRÁTKA

- básnička, písnička a PH

- grafomotorika: uvolńovací cviky ruky: deštníky, prší 

-jemná motorika: tukání prstů

-pohádka: O smutné kapce

-gymnastika mluvidel, rytmizace slov, určování hlásek a hudební doprovod na hudební nástroje

- Vv : vyroba deštníku, duha

-cvičení s hudbou,: relaxační a zdravotní cviky

 

 

Pět malých dýní

-pohádka O dýni

-výroba světýlka a výzdoba MŠ

-Životní cyklus dýně

- obtiskování razítek dýně ml.děti a předškoláci-obkreslování vytrhávání a lepení a stříhání

-PL- uvolńovací cviky-grafomotorika

- básnička: Dýní miminka

- zdravotní cviky a PH

 

v PÁTEK V 9.45 BUDE V MŠ DIVADLO,PENÍZE SE BUDOU VYBÍRAT AZ PO AKCI.

 

PROSÍME RODIČE KDO MÁTE DOMA DÝNI,SPOLEČNĚ JI S DĚTMI VYDLABTE A DONESTE KE ŠKOLCE NA VÝSTAVU.  DĚKUJEME

 

 

 

Šel zahradník do zahrady

 • poznávat a pojmenovat ovoce a zeleninu všemi smysly
 • PH: Na lečo
 • procvičovat motoriku mluvidel
 • Předškoláci - uvolňovací cviky- grafomotorika-jablíčko
 • písnička "Šel zahradník do zahrady" s pohybem
 • pokus: jablko a rajče,sušení jablek,ovocný a zeleninový salát
 • vaření zaleninové polévky
 • bramborová olympiáda 

 

   Upozornění pro rodiče:

 fotoalba na :     skolkaraksice.rajce.net     budou smazány 5.září 2023

 Od 1. září nemusí rodiče nosit do školky dětem polštářky na spaní, máme koupené pro všechny děti nové.

 

fotka

 První dny ve školce

 • rozhovory s dětmi o jejich oblíbených hračkách, kamarádech, zájmech
 • seznamování se zaměstnanci a prostorami MŠ
 • navazování kontaktů a přátelství s dětmi, PH "Ahoj"
 • upevňování sebeobslužných dovedností
 • seznamování se společnými pravidly naší třídy

                   Těší se na Vás paní učitelky Dana a  Hana

 

MŠ Rakšice

Počasí

dnes, čtvrtek 23. 5. 2024
slabý déšť 20 °C 10 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 20/11 °C
sobota 25. 5. slabý déšť 22/14 °C
neděle 26. 5. déšť 15/10 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Pranostika na akt. den

Májová voda vypije víno.

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

SPONZOŘI A PARTNEŘI