MŠ Moravský Krumlov
Mateřská škola
Moravský Krumlov
logo

O nás

Více o nás

Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat a podporovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k aktivnímu rozvoji dovedností a vztahu k učení. Předškolní vzdělávání smysluplně obohacuje denní program dítěte v průběhu jeho předškolních let a poskytuje dítěti odbornou péči. 

Mateřská škola Moravský Krumlov zajišťuje péči a vzdělávání dětem zpravidla od 3-6 let.

Spustili jsme nové webové stránky.

Třídní téma

 

"Bezpečně doma, venku i u vody, prázdniny plné pohody"

Hurá prázdniny

V posledních 14 dnech školního roku si budeme povídat na téma blížících se prázdnin, výletů, zážitků a dovolených.

Budeme si užívat na školní zahrádce, hrát hry, naučíme se básničku o prázdninách. A hlavně si povíme o bezpečnosti, na co si dát o prázdninách pozor u vody, na kole a na výletech.

 

LÉTO

Léto ťuká na vrátka,

otevřte mi, děťátka.

Vyrazíme spolu k vodě,

na ní budou samé lodě.

Zmrzlinu si zakoupíme,

na deku se posadíme.

Bude nás hřát sluníčko,

opálím se maličko.

 

 

 

školáci

Brzy budu školákem 😊

V týdnu 13.6.-17.6.2022 si budeme povídat o tom, jak to chodí ve škole. A celý týden si na školu budeme hrát a zároveň procvičovat naše znalosti a dovednosti. Například pojmenovávání barviček, základních geometrických tvarů, počítání na prstíkách do 5-ti, učení zpaměti krátkých textů básniček/ písniček, chápání prostorových pojmů nahoře/dole, vlevo/ vpravo, rozlišování zla a dobra, střídání nohou při chůzi do schodů/ ze schodů, schopnost reagovat na otázku krátkou větou, poznávat první hlásku ve slovu,..

 

Budeme si povídat:

-opakování 4 ročních období, měsíců v roce i dnů v týdnu

-opakování našich školkových pravidel,… i škola má svá pravidla- Víte jaká? (ve třídě, na chodbě, v šatně, v lavici- neběhat, nekřičet, poslouchat paní učitelku,..)

Jak bude vypadat moje cesta do školy? Jaké nástrahy mě můžou čekat?, Pojedu nějakým dopravním prostředkem?, opakování pravidel bezpečnosti při přecházení přechodů, chůze po chodníku, bezpečnost v autobuse,..

 

-zaměříme se na kulturu stolování- využití básničky s pohybovým doprovodem:

„Něco známe, něco víme,

tím si buďte jistí.

U jídla se posadíme, umytí a čistí,

nesrkáme, nemlaskáme,

není to věc nutná.

Žádné zbytky nenecháme,

Náramně nám chutná.“

 

-při vyprávění zážitků z víkendu využívání pojmů včera, dnes a zítra, ráno/ poledne /večer

Poznávání hlásky na začátku slova- Kterou hláskou začíná moje jméno?, rytmizace jména, poznáš první písmeno svého jména napsané na kartičce?

 

-motivace pohádkou Maxipes Fík ve škole- po shlédnutí pohádky společně s dětmi převyprávíme děj (časová posloupnost) a navážeme pohybovou hrou Kudy má jít Fík do školy? -překonávání překážek, orientace v prostoru, spolupráce dětí ve dvojicích

 

 

Artikulační cvičení:

-napodobujeme zvuk zvonění ve škole- crrr,crrr,crrr,crrr,

ranního budíku cililink, cililink nebo drr, drr, drr,

a zvonu na kostelní věži bim,bam, bim, bam

 

Budeme sportovat:

Pilates pro děti- obsahuje cvičení rovnováhy a cviky zaměřené na pozornost a soustředěnost, součástí jsou dechová cvičení a nácvik správné relaxace

-cvičení na balančních míčích, kladině- dráha s překážkami

Pan učitel řekl (Obměna hry Kuba řekl)- pokyny na změny poloh a postojů, postupně stěžujeme, př: udělej 5 dřepů, chytni se levého ucha, udělej holubičku,..

-utvoření kruhu- společná rozcvička jako ve škole, paní učitelka předcvičuje, děti pohyb napodobují. Obměna: Děti se postupně střídají v pozici učitele a vymýšlí cvik, ostatní děti ho napodobují

 

 

Zazpíváme si:

-hra na sluchové vnímání a prostorovou orientaci- Kde zvoní zvoneček?

-poslech písničky Do školy se těším! -volné pohybové kreace dětí, vnímání rytmu (pomalých a rychlých pasáží a pohybová reakce na ně)

-seznámení s písničkou Jdeme do školky

 

Venku:

Rozvoj hrubé motoriky při jízdě na odrážedlech, koloběžkách

-míčové hry- házení, chytání, koulení, hod na cíl

-péče o zasazené kytičky a hrášek

-společný úklid zahrádky před páteční zahradní slavností- sběr šišek, úklid hraček,..

-pohybová hra Všichni do školy- děti se volně pohybují po vyznačeném prostoru, na povel „Všichni do školy!“ doprovázeného zazvoněním na zvoneček děti běží do určeného domečku.

 

Vážení rodiče, srdečně Vás i Vaše rodiny zveme na zahradní slavnost s pasováním předškoláka Davídka, která se bude konat na zahrádce MŠ, v pátek 17.6.2022 od 15:30 do 17:00. Pro všechny děti je připraven program s plněním úkolů i společným tancováním. Pokud si přejete, můžete přinést malé zdravé občerstvení. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na společně strávené odpoledne, učitelky MŠ.

 

 

"Chráníme přírodu a vše živé"

Chráníme přírodu

V týdnu od 6.-10.6.2022 si budeme povídat na téma "Chráníme přírodu a vše živé."

 

Učíme děti vytvářet si kladný vztah k přírodě a ke zvířátkům, rozvíjet v nich pocit sounáležitosti a uvědomění, že přírodu je potřeba chránit a pečovat o ni. A že svoji lidskou činností přírodu ovlivňujeme a dochází v ní ke změnám.

Povíme si také, proč je tak důležité třídit odpad a jak jej  správně třídit.

Proč je pro život důležité Slunce a co by se stalo, kdyby přestalo svítit? Kdyby nebyl čistý vzduch a čistá voda? Budeme hledat odpovědi na otázky, chybět nebude výtvarná práce a tvoření, pohybové hry, básně a písně.

Prohlédneme si také zvířátka, zjistíme, jak žijí a jak se o ně správně starat.

Téma zakončíme návštěvou záchranné stanice pro zvířátka v MŠ Jamolice.

Na společné zážitky se těší Vaše paní učitelky :)

 

Nestihli jsme všechno, co jsme chtěli :-) Téma prodlouženo do dalšího týdne, 30.5.-3.6.2022

"Co jezdí, létá, pluje"

Dopravní prostředky

V týdnu 23.5.-27.5.2022 si budeme povídat na téma "Co jezdí, pluje, létá."

 • Seznámíme se s různými dopravními prostředky
 • Kde se tyto dopravní prostředky pohybují? Mají kola? Co je pohání? 
 • Naučíme se nové básničky a poslechneme si písničky s dopravní tématikou (Míša Růžičková, Karol a Kvído)
 • Poskládáme si lodičky z papíru, chybět nebude výtvarná práce a tvoření
 • Zahrajeme si pohybové hry s dopravní tématikou
 • Seznámíme se s některými dopravními značkami a poučíme se o bezpečnosti

 

zoo

EXOTICKÁ ZVÍŘÁTKA ZE ZOO

 

V týdnu od 16.-20. května se děti budou hravou formou seznamovat s exotickými zvířátky z cizích zemí, která můžeme u nás vidět jen v Zologické zahradě.

 

Budeme si povídat:

O tom jaká exotická zvířátka známe? Kdo už navštívil ZOO? Ukážeme si na mapě České republiky několik měst, kde ZOO můžeme navštívit. Jak se při návštěvě zologické zahrady musíme chovat? Vysvětlíme si, proč jsou zvířátka zavřená za mřížemi a kde žijí běžně- v jaké zemi?, do jakého prostředí patří?

Čím se jednotlivá zvířata živí? (vysvětlení pojmu masožravec/ býložravec/ všežravec)

Přiřazování obrázků zvířátek- samice, samce a mláděte kteří k sobě patří, tvoří rodinu.

Proč se říká, že lev je králem zvířat? – vlastnosti lva, používání přídavných jmen, rozvoj slovní zásoby

Kdo má kopýtka, tlapy, uši, ocas, drápy, srst, šupiny, …

Jazyková hra Kdo to je?

 

Artikulační cvičení:

-napodobování zvuků zvířat- procvičování hybnosti jazyka, gymnastiky mluvidel

-motorika dolní čelisti- medvěd jí med (co nejvíce otevírat a zavírat  ústa- ham, ham, ham)

 

Zacvičíme si:

-překážková opičí dráha- připravená sestava z nářadí která tvoří kruh se startem a cílem, děti si procvičí lokomoční pohyby-  plazení, přeskakování překážek, prolézaní pytlem, přechod po lavičce,..

-napodobování chůze zvířat- plazíme se jako hadi, běháme jako zebry, skáčeme jako opice, žirafa vytahuje krk, jak rak,který chodí pozpátku, ťučnáci chodí jako panáci a dělají legraci

- pohybová hra Na medvěda, Najdi zvíře

 

Jazykolamy:

Svišť- Na cvičišti, čtyři svišti piští.

Zebra- Zebru zebou zuby, zubr se zas zubí.

Kobra a Bobr- Ptá se kobra bobra: „Máš se dobře, bobře?“

                            Bobr říká: „Dobře kobro, dobře“.

 

Zazpíváme si:

-seznámíme se s novou písničkou s pohybovým doprovodem- Pět minut v Africe

-opakování písně Medvědí trápení, poslech písničky Máme rádi zvířata (rytmický doprovod na Orfovy nástoje ke zpívaným písničkám)

-hra Živé pexeso

-sluchová analýza a syntéza, tematicky zvolená slova- hláskování, hledání a určování první hlásky ve slovu

Hra se zvukem a hlasem- rozhovor slona a myšičky (šepot/hlasité mluvení)

 

Venku:

-hry na písku- stavění ohrádek pro zvířátka, vytváření hadích cest-zkoumání vlastností písku a vody, procvičování jemné motoriky- vytváření cestiček prstem, klacíkem

-trénování prostorové orientace-kde je zvířátko? (popis)

-při pobytu v přírodě hledáme stopy zvířat- Jaká zvířátka žijí v našem okolí?

 

Tvoření:

-lev- práce s vlnou

-prostorový slon- stříhání, obkreslování, lepení

-papoušek- malovaní vodovými barvami, lepení peříček

a další…

Připomínáme, že v úterý 17.května od 9:00 proběhne společné focení. Za příznivého počasí se budeme fotit venku. 

 

STROM

Strom

Tento týden si budeme povídat na téma Strom. Proč jsou stromy pro nás a veškerý život na Zemi důležité? Co nám stromy poskytují?Jaké máme druhy stromů? Co potřebují stromy ke svému růstu? Na tyto a spousty dalších otázek budeme společně hledat odpovědi a získávat znalosti.

Plánované akce tento týden: Ve středu 11.5.2022 navštíví PŘEDŠKOLNÍ DĚTI dílny Polánka, kde si s dopomocí vyrobí něco pěkného ze dřeva. Prosíme o včasný příchod do MŠ, začátek v dílnách je v 9:00.

V pátek 13.5.2022 se uskuteční projektový den Od dřeva k loutce. Průběh projektového dne naleznete na nástěnce MŠ.

 

Grafomotorika: Procvičíme grafomotoriku. Pepík zasadil stromeček-dokresleme stromečku jehličí, stromeček potřebuje slunce a dešť k růstu-dokresleme sluneční paprsky a dešťové kapky.

Cvičení: Zacvičíme si s básničkou motivovanou na téma stromy, začleníme zdravotní cviky a chybět nesmí překážková dráha.

Cvičení pusinky: Budeme foukat jako vítr, co ohýbá větve stromům a láme je nebo jako slabý větřík, co čechrá lístečky.

Píseň: Naučíme se píseň Strom a Já do lesa nepojedu.

Báseň: Les je spousta různých stromů,

tráva, mech a keře k tomu.

Les má listí, jehličí, do lesa moc nefičí

Matematicko-logické operace: S pomocí obrázku budeme rozvíjet předmatematické představy, počítání a prostorové pojmy.

Jazyková chvilka a rozvoj komunikace: Povídání o stromech, druzích stromů a jejich plodech, o využití stromů. Práce s interaktivní tabulí, obrázky a knihami.

Výtvarné tvoření: Samozřejmě na téma Stromy.

Těšíme se na zajímavý týden :)

 

 

rodina

máma

MOJE MAMINKA MÁ SVÁTEK

Tento týden si budeme s dětmi povídat o rodině-co to je rodina?, Kdo ji tvoří?, Jak vypadá moje rodina?, Znám členy své rodiny jménem?, …

 

Budeme  si povídat:

O tom, kam patříme?- máme svůj domov, svoji rodinu, mají to tak všichni? Důvěra a láska je součástí vztahů v rodině.

Kdo je to vlastně maminka a tatínek? Až budu velký, chtěl bych být tatínkem a maminkou?

Připomeneme si, že jsme si v minulém tématu vyprávěli o zvířátkách a jejich mláďátkách, a že děti jsou takové „mláďátka“ maminky a tatínka (opakování pojmenovávání domácích zvířátek + kdo k sobě patří jako rodina, samec/samice/ mládě)

Rozhovor: Jaká je moje maminka?, Jak vypadá? (barva/délka vlasů, očí, výška,..)  Jaké má vlastnosti? (tvoření přídavných jmen)

Zamyslíme se nad tím, co všechno doma maminka dělá? – ráno chystá snídani, hraje si s námi, vaří, pere, čte nám pohádku, chodí nakupovat, mazlí se s námi, dává nám pusinky,…

Jak mamince pomáhám já? (zamyšlení se nad sebou, s čím pomáhám?, jaká je moje práce?)

Vím , co má moje maminka nejraději?, Čím jí udělám radost?, Jkou má práci?

Vztahy v rodině- babička je maminka tatínka/maminky, dědeček je tatínek maminky/tatínka

 

Artikulační cvičení:

Maminka peče buchtu- v návaznosti na poslech písničky maminčin perník- procvičení hlubokého nádechu a výdechu nosem- vdechujeme vůni, která se line z trouby

Pusinky- našpulíme rty a pošleme pusinku mamince

Přivoníme ke kytičce- prodloužený nádech nosem, výdech ústy

Dechové cvičení- řetězec slov na jeden výdech: Máma-máma, Táta- táta, Máma- máma, Táta- táta

 

Naučíme se básničku:

„V bříšku jsi mě nosila,

v kočárku mě vozila.

Pamatuješ první zoubek?

Natlučené kolínko?

U všeho jsi vždycky byla,

moje sladká maminko.

za každou tu chviličku,

nosím si tě v srdíčku.“

 

Budeme zpívat:

Naučíme se novou písničku v doprovodu klavíru- Mamince

Sluchová hra Maminko, kde jsi? – obměna hry Ptáčku, jak zpíváš?

Písnička Cib,cib, cibulenka, Halí, belí- s využitím panenky- chování v náručí, uspávání miminka

 

Budeme cvičit:

Pantomima- předvádění činností, které vykonává moje maminka (praní, žehlení, vysávání, mytí nádobí,..) ostatní děti hádají

Pohybová hra Cestička k domovu- vytvoření překážek opičí dráhy z kuželů, děti sesouvají zmuchlanou papírovou kouli nohama/rukama/hlavou- snaží se dostat papírovou kouli okolo překážek do předem připraveného cíle „domečku“

Kolébáme miminko 1)do boku- leh na zádech, rukama se chytneme za vnitřní stranu šlapek a kolébáme se ze strany na stranu

2) dopředu a dozadu- leh na zádech, pokrčené nohy přitiskneme k hrudníku, přidržujeme je rukama a děláme kolébku

Pohybově dramatická hra Na Raráška

 

Budeme tvořit:

Výroba dárečků pro maminky:

-kytička z papíru

-kresba moje maminka

-korále pro moji maminku- práce s jehlou, navlékání na šňůrku, koordinace pohybů oko-ruka

 

Ve školce si zahrajeme na pracovité maminky a upečeme podle obrázkového návodu jednoduchou buchtičku😊

 

štrůdlbacil

HMYZ-ANEB ČARODĚJČIN PAVOUK EDA

V týdnu od 25.4.-29.4. budeme poznávat a pozorovat drobné živočichy a hmyz. Pozorovat jejich chování v ekosystému louka/les, seznamovat se s jejich jmény a vlastnostmi a také s jejich důležitostí pro přírodu. Uvědomíme si zranitelnost těchto malých živočichů, děti budeme nabádat k ochraně přírody, včetně hmyzu. Zaměříme se na rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností jemné a hrubé motoriky.Procvičíme pojmy před, za, nahoře dole, první, poslední.

 

Budeme si povídat:

Pomocí obrázku děti pojmenovávají základní hmyz- povídáme si, jak jednotlivý broučci vypadají?, Co o nich víme?, Co potřebují k životu?, Kde je nejčastěji najdeme?

Tvoříme různá přirovnání, př: Pomalý jako….(housenka), Pracovitý jako…(mravenec/včela), Puntíkovaný jako…(beruška)-  děti doplňují větu, vyjadřují své nápady.

Rozhovory na téma: Proč je hmyz v přírodě důležitý? Co dělají včely?, Co dělají motýly? Jak včely, broučky na naší zahrádce chráníme?, Který hmyz je škodlivý a proč?

Cyklus motýla- časová posloupnost ,řazení obrázků,..

Co je to hmyzí domeček?, K čemu slouží?

 

Artikulační cvičení:

-nádech nosem, pomalý výdech ústy s motivací na jednotlivé hlásky, děti zkouší napodobit zvuk:

C- cvrček -cccccc

Z- moucha- bzzzzz

Ž-čmelák- žžžžžžž

 

Budeme cvičit:

Motivované cvičení od vajíčka k motýlu na relaxační hudbu.

Broučí olympiáda- napodobování pohybů brouků, př: Střevlík- běh po vytyčené trati, Roháč- souboje s rohy (pěnová tyč), Lýkožrout- prolézání chodbičkami,…

Cvičení na nářadí- skoky na trampolíně- luční koník, chůze po lavičce- brouček leze po stéblu,..

Pohybové hry- „Na mouchy“, „Na žihadlo“

 

Budeme tvořit:

Tvoření z listů a modelíny stádia vývoje  motýla

Skládání PET víček na předkreslená tvar- beruška, motýl, brouček,..

Šnek- malba temperovými barvami, využití papírového tácku

Pavouk z ruličky od toaletního papíru

Netradiční technika obtisků- barevný motýlek

 

Budeme zpívat:

Seznámení s novou písničkou „Probudil se malý brouček na stráni“, taneček v doprovodu písničky „Beruško půjč mi jednu tečku“.

Rytmizace a vytleskávání tematických slov, dnů v týdnu, ročních období,..

Vyjádření hudby tancem- děti mají křidélka a zcela volně a přirozeně se pohybují do rytmu  písničky.

 

Venku:

Stavění domečků pro malé broučky a kobylky.

Badatelské aktivity na zahrádce- pozorování malých živočichů lupou- počítáme nožičky, pojmenováváme barvy, tvar těla, srovnáváme, hledáme v encyklopedii drobného hmyzu.

 
Ve čtvrtek 28.4.2022 je pro děti připraveno zábavné dopoledne na téma: Čarodějnické zkoušky - úkoly a hry pro děti v prostorách zahrádky MŠ, můžete dát dětem  jednoduché čarodějnické oblečení, děkujeme. (viz kalendář akcí)
V pátek 29.4.2022 v 8:00 proběhne v MŠ vyšetření zraku pro nahlášené děti. (viz kalendář akcí)

 

 

 

   

Den Země

 

22.dubna 2022 má naše planeta Země svátek, a tak si s dětmi chceme povídat o tom, kdo na ní žije? (lidé, zvířátka, rostliny), Co nám naše Země dává? (voda, vzduch, jídlo),  Jak se o ni chceme starat, aby byla pořád krásná a dobře se nám na ní žilo. Zamyslíme se společně, co můžeme ve školce dělat proto, abychom chránili přírodu a vodou a jídlem neplýtvali.

 

Budeme si povídat:

..o tom, co všechno se na naší Zemi nachází (lesy, louky, pole, města, moře, řeky, hory, pouště,…) vše si budeme ukazovat na mapách, děti budou hledat pevninu a oceány na globusu. (určujeme barvy, kterými jsou označené řeky, pohoří,..)

Povídání o stromu- Čím dýcháme my a čím stromy? (plíce= listy) , Jak pijeme a jíme a jak stromy?  (pusou= kořeny), Jak poznáme jak je strom starý? (letokruhy)

 

Asociační hra- děti říkají, co si myslí, že PATŘÍ, př: do lesa/ k rybníku,.. a poté, co si myslí, že tam NEPATŘÍ, př: televize, hrnec, pneumatika,..

Budeme tvořit množné číslo a zdrobněniny z tématických slov (strom/stromy, rybník/ rybníček)

Proč tříděníme odpad? procvičíme si třídění odpadků- modrá/papír, žlutá/ plast, zelená/sklo, hnědá/bioodpad

Co je to pitná voda?, Proč ji potřebujeme?, Jak s ní budeme doma i ve školce šetřit?

Tématické hádanky o Zemi a přírodě.

 

Budeme cvičit:

-motivovaná rozvička- oživlé stromy

-pohybově budeme vyjadřovat, jak roste strom na rytmus písničky Strom- Elce, pelce, kotrmelce

-pohybová hra Koruna stromu- reakce dětí určeným pohybem na domluvený zvukový signál

-pohybová hra- Královská koruna v doprovodu říkanky: Král sedí  na trůně, v papírové koruně,…

(vysvětlení pojmu homonyma- stejné slova s jiným významem, Koruna- královská/stromu)

 

Budeme tvořit:

-plakát- takhle se nám příroda líbí X takhle ne

-výroba dalekohledu z ruliček od toaletního papíru k pozorování okolí při vycházkách

-práce s modelínou- děti modelují strom, dohromady tak vytvoříme les

 

Budeme zpívat:

Seznámíme se s novou písničkou- V lese je krásně

- budeme využívat nově nakoupených hudebních nástrojů- ozvučných dřívek, rumba koulí, tamburín

-zahrajeme si Zvukové pexeso

-poslechneme si českou hymnu

 

Venku:

-malování přírody přírodou- květy, stonky rostlin děti malují na papír, zkoumání vzniklé stopy

-budeme hrát hru na poznávání přírodnin podle hmatu, děti popisují svoje pocity, př: kůra-drsná/ hladká

 

Uděláme si pokusy s vodou:

Voda jako vodní pára, vytvoření mlhy v zavařovací sklenici

Voda umí lámat světlo-pokus se sklenicí vody a obrázkem šipky

 

Výprava na Den Země- Cesta po stanovištích s plněním úkolů-poznávací hra je členěna do 5-ti stanovišť:

1) voda

2) pevnina

3) příroda

4) vzduch

5) slunce

 

Nakonec si na oslavu Dne Země na zahrádce vytvoříme malý záhonek a nasadíme si tam třeba hrášek...nebo i kytičky:-)

 

 

 

kuřezajíc

ZVÍŘECÍ MLÁĎÁTKA a období VELIKONOC

V nadcházejících dvou týdnech si budeme s dětmi povídat o Velikonocích a domácích zvířátkách a jejich mláďátkách, které se rodí v období jara. Budeme společně hledat odpovědi na otázky: Kdo je to mládě?, Proč se rodí na jaře? Které se rodí mamince a které líhne z vajíčka?, Jaké zvířátko máme doma?, Co to je hospodářské zvířátko?, Jaký užitek nám zvířátka přináší?

Budeme mláďátka jednotlivých zvířátek poznávat, pojmenovávat, popisovat, jak vypadají…počet nohou, peří/chlupy, tlamička/zobák,…

 

Zahrajeme si:

Živé pexeso

Všechno lítá, co má peří

Motivované cvičení na téma zvířátka, př: Válení sudů na žíněnce- prasátka se válí v bahně, rovnovážná chůze po laně- slepičky chodí po bidýlku, přeskakování z kruhu do kruhu- kůň skáče přes překážky,...

Hledám svoji maminku

Na vajíčko a slepičku

Na ovečky

Napodobování pohybů zvířátek

 

Zazpíváme si:

Seznámení s novou písničkou Když jsem já sloužil to první léto

Opakování písniček podle přání dětí- Pásla ovečky (s tanečkem v kroužku), Maličká su, Skákal pes, Kočka leze dírou, Slepičko má,..

Sluchová hra Pejsku, zaštěkej (obměna hry_Ptáčku, jak zpíváš?)

 

Artikulační cvičení

-nádech nosem, pomalý výdech ústy s motivací na jednotlivé hlásky, děti zkouší napodobit zvuk

M- koza mečí- mééééé

B- kravička bučí- bůůůů

B- ovečka bečí- bééééé

Ň- kočka mňouká- mňááu

G- husa dělá- gagaga

Č- voláme na kočičku- čičiči

Motorika jazyka- koníček- mlaskání jazykem na patře

Motorika dolní čelisti- pejsek cení zuby- ukázat zuby, zatnout čelist

- kráva kousá trávu- přežvykování, krouživý pohyb čelisti

 

Hádanky zvířátek

Básnička s pohybovým doprovodem:

„Jako kočka nebo pes,

na zemi po čtyřech lez.

U oslíka zvykem bývá,

že rád hlavou sem tam kývá.

Když polezem jako had,

budeme mít brzy hlad.

Po obědě všechna záda,

na postýlku lehnou ráda.“

 

Venku:

Landart na zahrádce- sestavování obrázku psa/ kočky z kamínků

- malování křídami- namaluj svoje oblíbené zvířátko (výzdoba chodníků kolem MŠ)

-určování zvířecích stop v přírodě- komu asi patří?

-stavění domečků pro zvířátka z přírodnin, jak se jmenují? (bouda, kurník, pelíšek, stáj, ohrada,…)

-krmení koziček

 

Pokus- Jak pije telátko mléko?

Povídání o tom, co znamená, že některá zvířátka jsou savci, na příkladu kráva a telátko doplníme pokusem. Připravíme si proděravělou chirurgickou rukavici, naplníme ji mlékem (vemínko), nahoře

zavážeme. Děti si ji budou prohlížet osahávat, můžou zkoušet směřovat proud dírek, vyzkoušet si „dojení“ :-)

 

Tvoření:

Slepička a kuřátka- otisky prstíků (motivace O kohoutkovi a slepičce)

Prostorový pejsek, koník

Kocourek- omotávání vlnou (motivace četbou kocour Modroočko)...

Velikonoční dárečky a další…

 

 

 

 

Březen-měsíc knihy

kniha

 • V tomto týdnu od 28.3.-1.4.2022 si budeme povídat na téma Březen-měsíc knihy.
 • Kniha je náš kamarád a tento měsíc (březen) je věnován právě knihám.
 • Budeme rádi, když si v pátek přinesete svojí oblíbenou knížku, kterou čtete rádi třeba před spinkáním nebo si ji prohlížíte.
 • Vyrobíme si záložku do knihy, namalujeme si naši oblíbenou pohádkovou postavu, zkusíme obrázkové čtení.
 • Vytvoříme myšlenkovou mapu a budeme hledat odpovědi na různé otázky. Umí číst i nevidomí lidé? Jaká je historie písma? Kdo je spisovatel, ilustrátor, překladatel? Co by se stalo, kdyby na světě nebyly knihy? Víme, kde knihy bydlí? Jaké máme žánry knih? Jak se vyrábí papír?
 • Naučíme se samozřejmě i básničku a píseň a budeme hrát pohybové hry.
 • Ve čtvrtek v naší školce přivítáme návštěvu z knihkupectví Na poličce a čeká nás prohlížení knih a čtení.

jaro

Vítáme tě jaro!            

V týdnu od 21.-25. března budeme prohlubovat své znalosti o přírodě v souvislosti s nástupem nového ročního období- jara. Budeme pozorovat změny v přírodě (počasí, první jarní kytičky, ptáčky,..) Posilovat radost z objevovaného, probouzet a rozvíjet zájem a zvídavost dětí, být citlivý ve vztahu k přírodě, pečovat o ni, ne ji ničit.

 

Zacvičíme si:

-cvičení se žlutým míčkem „sluníčko“- předávání z ruky do ruky, nad hlavou, mezi nohama, kutálení před sebou, přejíždění od ramene k zápěstí a zpět,apod.

-pohybová hra- Na kytičky

-pantomima- děti po vzoru napodobují činnosti zahradníka (kopání, sázení, zalévání, hrabíní,..), motivace písničkou: Šel zahradník do zahrady

-hra s písničkou Viju, viju věneček, děti se učí představit- říct své jméno i přijmení

-Jak se semínko probouzí a další…

-taneček s písničkou Čížečku, čížečku (vysvětlení pojmu Čížeček- malý ptáček, kterým má rád mák) nácvik tanečku doprovázející sloky písně

 

Zazpíváme si:

-seznámení s novou písničkou Petrklíč – zpěv v doprovodu klavíru, hra na tělo

-opakování minulých písniček na přání dětí

 

Povykládáme si:

-přiblížíme si charakteristické znaky jara- růst jarních kytiček, oteplování ,zpěv ptáčků, probouzení přírody, tání sněhu, rození mláďátek,..

-seznámíme se s tradicemi související s příchodem jara a vyháněním zimy

-budeme procvičovat názvy měsíců v roce- ukazovat je na prstech

-seznámíme se ze základními druhy jarních kytiček, učíme je jejich název, barvu, vzhled, užitečnost/jedovatost- zlatý déšť, fialka, pampeliška, petrklíč, bledule, narcis, sněženka, tulipán (rytmizace slov)

-učíme se pojmenovávat jejich jednotlivé části - kořen, stonek, list, květy, poupata

-Hra na zahradníka, poznávání nářadí zahradníka podle hmatu

-exotické rostliny/bylinky/koření

-ptáčci se vrací domů  z teplých krajin(vlaštovka, čáp,..)ukazování trasy na globusu, mapě

-tematické hádanky o kytičkách

 

Artikulační cvičení:

L-lalalalala, jen tak nebo na melodii známé písničky Skákal pes přes oves

Ž- čmelák bzučí -ŽŽŽŽŽŽŽŽ

Z- mouka bzučí -ZZZZZZZZ

 

Rozpočítávadlo:

U potoka roste kvítí,

 říkají mu petrklíč,

 na koho to slovo padne,

 ten musí jít z kola pryč!

 

Četba:

Křemílek a Vochomůrka- Jak zasadili semínko

Krtek  a semínko

 

Zahrajeme si na zahradníky a zasadíme si semínka řeřichy. U toho si budeme povídat, co všechno semínko potřebuje, aby vyrostlo. Řeřichou si potom nazdobíme svačinku. A zasadíme si i nějaké jarní kytičky do květináče a vyzdobíme si naši školku, aby se nám ještě víc líbila😊.

Až vyrostu, chci být...

povolání

 • v týdnu po jarních prázdninách si budeme s dětmi povídat na téma Povolání
 • víme, jaké povolání mají rodiče? Proč musí každý den chodit do práce? a je samozřejmé, že má každý práci? Zjistíme, že každé povolání je důležité.
 • vytvoříme si myšlenkovou mapu, povíme si , čím bychom chtěli jednou být
 • naučíme se básničku, namalujeme obrázek, budeme hrát pohybové hry a zdokonalíme naše manuální dovednosti

 

Proč se mění počasí?

počasí

Od 7.3. se s dětmi budeme věnovat charakteristice ročních období a s tím souvisejícími změnami počasí a také vhodného oblečení. Děti získají přehled o proměnách počasí v zimním/jarním období i během celého roku (střídání ročních období). Z okna budeme počasí pozorovat a učit se jevy pojmenovat (slunce, sníh, zamračeno, zima,  dešť, mlha, mráz,teplo, duha, …)

 

Zacvičíme si:

Překážková dráha- „procházka za sychravého počasí“

Pohybová hra- Mrazík a slunce

Hra s psychomotorickým padákem- „Prší, prší,..“

Hra s víčky od PET lahví

 

Zazpíváme si:

Tématické písničky o počasí- „Kočka leze dírou, pes oknem“, „Jaro, léto, podzim, zima“, „Prší, prší“- pohyb dětí krok/cval, doprovázíme se „hrou“ na tělo

Využití hudebního doprovodu z CD Od jara do zimy- poslech písničky „Dešťové kapky“

Sluchová hra Bouřka- poslech hlubokých tonů na klavíru, které postupně slábnou- nápodoba hromu, zakřičení - blesk

 

Povykládáme si:

Budeme si povídat o tom, jaké máme 4 roční období?, Co je pro ně typické?, Co si oblékáme?, Co o jednotlivých obdobích víme?, Jak vypadá počasí v závislosti na ročním období?, Které roční období právě teď máme? Jaké je venku počasí?, Co se děje v přírodě?, Co u zvířátek?,…děti se volně vyjadřují, popisují své zkušenosti, vyprávějí zážitky.

Hra na rozvíjení paměti- „Když pojedu na dovolenou..“

Rozumová hra- Pravda nebo lež? Děti reagují na vyslovené věty o ročním období, př: „V letě bývá sníh.“ Pokud zazní lež dají ruce nahoru.

 

Artikulační cvičení:

Cviky na uvolnění mimického svalstva, pohyblivosti jazyka- děti předvádějí mrak, který se: směje, mračí, je uražený, nešťastný, je plný vody (nafouklé tváře), je prázdný (tváře vyfoukneme),..

Dechové cvičení- hrajeme si na vítr- hluboký nádech nosem, pomalu vydechujeme s artikulací- „fííí, hůůů, fííííy…

 

Básnička:

„Jakpak bude dneska venku?

povíme si za chvilenku.

Slunce, vítr, kaluže,

na nás dneska nemůže.

Všechny barvy známe,

duhu uděláme.“

 

 

 

JAK TO CHODÍ VE VESMÍRU

vesmír

 • v týdnu 28.2.-4.3.2022 si budeme povídat na téma "Jak to chodí ve vesmíru."
 • seznámíme se s některými základními pojmy, povíme si, co vše je ve vesmíru, v čem je nase planeta Země jedinečná.
 • navštíví nás Planetárium Morava, v kupoli shlédneme film Polaris a společně s medvědem a tučňákem budeme vědecky bádat a hledat odpovědi na otázky.
 • nebude chybět výtvarná práce, tvoření a pohybové hry.

NAŠE ZEMĚ

Naše Země, ta se točí,

i když nemá nožičky.

Zvesela si neposkočí, 

shodila by hvězdičky.

Po vesmíru tiše pluje,

s Merkurem si promluví,

Venuše ji pozdravuje,

o Zemi už každý ví.

 

Z pohádky do pohádky

pohádky

Milé děti a rodiče,

následující dva týdny od 14.2.- 25.2.2022 si budeme povídat na téma Z pohádky do pohádky.

 • hned v pondělí si povíme o historii svátku sv. Valentýna.
 • jednotlivými dny nás budou provádět pohádkové postavy a společně s nimi budeme proplouvat a navštěvovat pohádkovou říší. 
 • budeme se seznamovat s jednotlivými postavami, navštěvovat jejich říše a krajiny, nalézat řešení konce pohádek.
 • nezapomeneme na pohyb. Pohybové hry a ranní rozvičky budou motivované pohádkami.
 • první týden zakončíme divadlem Modrý koník, který k nám do školky přiveze pohádky.

Moc se na pohádkový týden těšíme, Vaše paní učitelky Kamila a Kristýna 

 

 

 

V příštím týdnu plynule naváže na pohádkové téma karnevalem. Budeme se společně na slavnost chystat vyzdobením třídy, povídáním o tom, jakou masku doma vyrábíme (nebo kupujeme), seznámíme se s konkrétními znaky tohoto zvyku, společně budeme prožívat radost z příprav i samotného karnevalového dne.

 

Během týdne budeme:

-procvičovat číselnou řadu 1-10 pomocí nafukovacích balonku- tvoření skupinek různého počtu, ukazujeme počet na prstíkách

-výroba karnevalové výzdoby- lepení barevných řetězů, papírových girland, vyrábění karnevalových škrabošek, papírových korunek, nafukování balonku,..

-shlédnutí večerníčků- Chaloupka na vršku- Jak to bylo o Masopustu, Krtek a karneval, Bob a Bobek- Karneval v Benátkách

-výtvarné tvoření – nalepování barevných koleček „korálek“ na předkreslenou stužku- motivace básničkou „Princeznička na bále“

-procvičování barviček- děti pojmenovávají barvičky na vyrobeném šaškovi, hledají stejnou barvu v prostoru  MŠ, děti tvoří skupinky podle barev triček/ vlasů,….

-naučíme se taneček- „Tanec princezen“

…a další

 

 

Milí rodiče,

budeme rádi, když ke slavnostní atmosféře naší oslavy přispějete trochou zdravého občerstvení, př: zeleninu, ovoce, džusy, smoothie, oříšky, sušené ovoce, apod.

Předem Vám děkujeme za spolupráci!

 

 

 

Zimní olympiáda

zimní sporty

V tomto týdnu od 31.1.-4.2.2022 si budeme povídat na téma Zimní olympiáda a zimní sporty. Protože abychom byli zdraví, musíme sportovat i v zimě a i v zimě může být sport zábava. Navíc, když nás čeká olympiáda. 

Olympijské kruhy

Co to vlastně olympiáda je?

Proč mají olympijské kruhy různou barvu?

Jaké jsou olympijské zimní sporty? 

Na tyto a spoustu dalších otázek budeme společně hledat odpovědi. Budeme také sportovat, tvořit, učit se píseň Na lyže a bavit se.

A čekají nás i oslavy narozenin :)

 

 

KDYŽ JE ZIMNÍ PLíSKANICE, BACILŮ JE MNOHEM VÍCEbacil

Tematický blok 24.1.-28.1. je zaměřený na probuzení zájmu a péče o zdraví, učit se nemocem předcházet a uvědomovat si hodnotu vlastního zdraví.

S dětmi si připomeneme a hravou formou upevníme pravidla hygieny, čistoty a vysvětlíme si proč je to důležité? (básnička „Mytí rukou“ doprovázející činnost umývání). Budeme si povídat o nutnosti dodržování hygienických pravidel při kašli, kýchání, rýmě, nemoci. Děti poznávají svoje tělo a učí se pojmenovávat jeho části (hudebně- pohybová hra „Hlava, ramena, kolena, palce“, básnička- Co to je?, Cvičím).

Budeme také mluvit o tom, co děláme pro své zdraví (sportujeme, zdravě jíme- ovoce/zelenina, otužujeme se, chodíme ven, pitný režim, umýváme si ruce před i po jídle/toaletě, čistíme si zuby, větráme, rádi se na sebe smějeme,…)

 

Zahrajeme si..

-hra na tělocvik- napodobování pohybů kamaráda, „Kuba řekl..“- ukazujeme na jednotlivé části těla, děláme kamarádovi masáž, řadíme se podle výšky od největšího po nejmenšího kamaráda a obráceně, rehabilitační cvičení- hrubá a jemná motorika chodidla- rozběhání pomocí bubínku, tematické hudby

-námětová hra na záchranáře, na  pana doktora s lékařstvím- ve školce taky máme lékárničku- Co v ní je?, Byl jsi někdy u doktora?-povyprávěj nám to…

-námětová hra „Jdeme nakupovat“- vyšleme do obchodu nějakého „tatínka“ nebo „maminku“, aby koupily zdravé jídlo. Potom společně zhodnotíme, jak se jim to podařilo. (tvoření pyramidy zdravé výživy)

-vysvětlíme si, co znamenají přísloví: „Čistota- půl zdraví.“, Ve zdravém těle, zdraví duch.“, „Veselá mysl- půl zdraví.“ Budeme hádat tematické hádanky.

-budeme rozvíjet naše smysly ( chuť, čich, zrak, sluch, hmat), př: Jakou mám barvu očí?, vlasů?,…(využití zrcadla)

-konstruktivní stavby z lega, kostek- stavba nemocnice, mraveniště- dramatizace pohádky „Polámal se mraveneček“

-artikulační cvičení- ťukání srdíčka (měkčení), procvičení zadopatrové hlásky K- hledáme slovo vyjadřující zdrobnělinu určeného slova, př: koleno- kolínko, kost- kostička,..

-naučíme se novou písničku "Bacil" v doprovodu klavíru, budeme opakovat písničky: " Sněží, sněží", "V lese", "Postavil jsem sněhuláka",..

-procvičíme číselnou řadu do 5-ti s básničkou „Mám prstíčky, mám..“,

..a mnoho dalšího :-)

 

 

 

Lesní zvířátka v zimě

zvířátka v leseCílem tohoto tématu je získat základní poznatky o lesních zvířatech, učit se je pojmenovat, vědět kde bydlí? , čím se živí?

Umět jednotlivé lesní zvířata jednoduše charakterizovat. Děti se budou učit vnímat les jako přirozenou součást životního prostředí- znát charakteristické znaky lesa (stromy jehličnaté/listnaté).Rozlišit vhodné a nevhodné chování v přírodě, k živým tvorům v něm.

Déle se děti budou učit:

-rozeznat pojmy samec/ samice/ mládě

-přemýšlet o tématu a vést jednoduché úvahy, sdělit je

-časové pojmy ráno/večer, částečná orientace v čase

-naučit se zpaměti krátký text říkadla- „Vlk“, „Sova“, s pohybovým doprovodem „Stromečky“

-soustředěně poslouchat tematickou četbu (Smolíček Pacholíček, Liška Bystrouška, Veverka Zrzečka, Pohádka o třech medvědech), sledovat vzdělávací video (Méďové)

-motivační cvičení- Jak roste les?, relaxace- zimní spánek medvěda

-zahrajeme si pohybové hry- Na veverky, Na ocásky

-zdramatizování pohádky Boudo, budko s využitím čepiček (trénovaní posloupnosti děje, rozvoj slovní zásoby, která zvířátka v pohádce vystupují,..)

-jazyková hra- „Zvířátka se představují“

-sluchová hra- „Na hluchou sovu“

-artikulační cvičení- datel ťuká, ťuk, ťuk, sova- houká  hů, hů, medvěd bručí- brum,brum,…

-opakování písničky „Starý medvěd“, „ V lese“

-polytechnická výchova- výroba sovy z dřevěného špalíku- práce s kladívkem, hřebíčky

-pexeso s obrázky lesních zvířátek, třízení obrázků zvířat podle počtu nohou, srsti/peří, podle toho, která zvířátka známe z pohádek a která ne,…

-skládání obrázků krmelce, hájenky(domu) ze špejlí

 

Milí rodiče,

rádi bychom s dětmi ve čtvrtek 13.1. podnikli výpravu do lesa s cílem pomoct zvířátkům, které mají v zimě málo potravy. Budeme rádi pokud nám pomůžete s přípravami a přinesete s dětmi během týdne do MŠ třeba trochu ořechů nebo žaludů, bukvicí, šišek, kaštanů nebo různých druhů semínek, klasů, kukuřice, jeřabin, mrkve nebo třeba krmné řepy. 

Vše, co nasbíráme předáme zvířátkům jako dáreček.

 

                                                                                                                Děkujeme Vám za spolupráci!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" My tři králové jdeme k vám "

tři králové

V prvním lednovém týdnu nás čeká:

 • Povídání, jak jsme se měli na Ježíška?
 • Co nám Ježíšek přinesl?
 • zvyky a tradice na Tři krále
 • pohybové hry inspirované třemi králi
 • výroba královských korun
 • učení koledy My tři králové
 • báseň "Na tři krále"

 

 

Andílci

Andílci z MŠ Polánka Vám přejí šťastné prožití vánočních svátků.

V novém roce klid, pohodu a zdraví.

Kolektiv MŠ Polánka

 

KOUZELNÝ ČAS VÁNOČNÍ

adventní věnec

Týdnem 6.12.-10.12.2021 nás bude provázet téma Kouzelný čas vánoční.

Mikuláš nám čekání na Vánoce zase o něco zkrátil, na adventním věnci si zapálíme druhou advetní svíci a budeme si užívat společné těšení. Povíme si o vánočních zvycích, o adventu a tradicích. V úterý si třídu provoníme pečením perníčků, pustíme se do výroby vánočních přáníček pro naše blízké. Třídu budem nadále zdobit a ladit do předvánoční atmosféry. A v pátek půjdeme společně uříznout vánoční stromeček pro Ježíška. A snad nám ho Ježíšek i nazdobí a nadělí nějaké dárečky...

 

S ČERTY NEJSOU ŽERTY

čert a káča

Týdnem od 29.11.-3.11. nás bude provázet téma S čerty nejsou žerty. Budeme si povídat o tom, jak v pohádkách vlastně vypadá PEKLO? A jak vypadá NEBE? (je v něm teplo, nebo to tam zebe?) Na obrázku čerta, Mikuláše a anděla vyhledáme rozdíly, budeme porovnávat velikost/ vlastnosti/barvy. S dětmi si vysvětlíme tradici Mikuláše v lidové slovesnosti - pohádce, písničce, básničce.

Přečteme si legendu o svatém Mikuláši (známe někoho, kdo dělá dobré skutky?, udělali jsme my sami jsme někdy dobrý skutek?) Budeme u dětí podporovat rozvoj morálního i estetického vnímání, myšlení, cítění a prožívání.

Budeme se učit vyjadřovat emoce (motivace: čerti se zlobí, čerti se radují, čerti jsou unavení, čerti se bojí Lucifera..)

Cvičit motoriku mluvidel- jazyková cvičení „ čertík“- upevňování hlásek B, P, M,F,V – slabiky BU BU, BLE, BLE (zvuky čertů), motivace obrázky zvukomalebných slov

 

Oblast hrubé motoriky:

-postavíme si čertí překážkovou dráhu- překonávání překážek, lezení, plazení, koulení míče, házení bramborou na cíl

-zahrajeme si pohybovou rozcvičku- „Anděl řekl“

-uděláme si „čertí diskotéku“.

 

Seznámíme se s pohádkou kde čert vystupuje: „Čert a Káča“- pohádku si společně přečteme a převyprávíme společně její děj pomocí obrázků, budeme určovat vlastnosti jednotlivých postav (kladný/záporný hrdina).

Navážeme seznámením s novou písničkou „Čert a Káča“, opakování naučených písní v doprovodu klavíru/flétny.

 

Budeme prožívat společně s kamarády očekávaný příchod Mikuláše do MŠ:

-co Mikuláši povíme? (Jak se jmenujeme?, Co umíme?, Co slíbíme?, Co děláme v MŠ?)

-kdo přijde s Mikulášem? (čert a anděl- Jací jsou?, jak vypadají?, Jak se chovají?)


Naučíme se novou básničku:

Čert

Čerte, čerte, chlupatý,
nechej pytel za vraty.
Slibuju Ti, slibuju,
že už zlobit nebudu.

 

 

TÉMA: KAM SE SCHOVAL JEŽEK?.. VÍTR FOUKÁ, PADÁ LISTÍ

podzim

V týdnu od 15.11-19.11. se budeme s dětmi věnovat tématu podzimního listí a životu zvířátek před zimou. Co znamená příchod zimy pro volně žijící zvířátka? Co v tomto období roku dělají? (chystají si své pelíšky na zimu, chystají si zásoby potravy, některá se ukládají k zimnímu spánku..). Které volně žijící zvířátka známe? (veverka, medvěd, ježek, myška, liška, zajíc,koroptev,…). Kde žijí? (v lese, na poli, na louce,..) Co jí? (seznámení s pojmem masožravec/býložravec).

Budeme chodit na procházky do přírody- pozorovat změny v podzimní přírodě (zbarvení a padání listí, změny počasí- vítr, zima, déšť, slunce..,) vyrobíme si skřítka „Podzimníčka“ skládáním různých přírodních materiálů- vymýšlíme pro něj jméno- určování první hlásky ve vymyšleném jménu.  Budeme se učit pravidlům pobytu v přírodě ( nekřičíme, neničíme přírodu, nekopeme kolem sebe,..) pozorování ptáků a zvěře a následné sdílení zážitků, sběr přírodnin- kaštany, šípky a jejich využití při výtvarném tvoření v MŠ- výroba ježka z brambory, průběžné lisování podzimních listů. 

Uvaříme si s dětmi šípkový čaj proti nemocem a nachlazení z nasbíraných šípků. Přečteme si pohádku: "Jak Křemílek a Vochomůrka vařili šípkový čaj".  

Vysvětlení pojmu listnatý a jehličnatý strom, vše doplněno obrázky. Rozhovor s dětmi o tom, co do přírody patří a co do ní nepatří? (přiřazování obrázku smajlíka a mračouna)

Seznámíme se s pohybovou hrou Tiše, tiše, medvěd spí, Na ježka-hra doprovázená písničkou. Pantomima- napodobování pohybů zvířátek o kterých si budeme povídat. Hrubou motoriku procvičíme při hře na mravenečky (chůze po laně).

Trénování vytleskávání tematických slov, počítání slabik ve slovu, určování prvního písmenka. Seznámení s novou písničkou „V Lese“- zpěv u klavíru.

 

Motivační pohádka Smolíček Pacholíček- četba pohádky, následné převyprávění příběhu dětmi formou štafety – posílání plyšáčka Smolíčka Pacholíčka. Řešení problémových situací v příběhu- Co bys udělal ty? …vyvodíme poučení o poslušnosti. Společně určíme vlastnosti jednotlivých postav.

 

Básnička Ježek

„Ve spadaném listí v trávě,
běhá ježek s ježčaty. 🦔🦔🦔
Záda jako jehelníček,
na bříšku je nahatý.“

 

 

 

 

V úterý 16.11. prosíme o přinesení 1 brambory na výrobu podzimního ježka.

                                                                                                                                                                                 Děkujeme😊

 

 

 

Týdenní téma: Svatomartinský týden

sv. Martin

Martin jako voják jezdil na bílém koni. A na den jeho svátku u nás často napadne první bílý sníh. Proto se říká, že má svatý Martin přijet na bílém koni. 

A jak to bude v týdnu 8.11.-12.11.2021? Svatomartinský týden určitě bude, jen nevíme, jestli bude bílý nebo blátivý.

Období podzimunepředstavovaly jenom zralé plody hrušek, jablek, švestek a hroznů, ale také drůbež, která se chovala hlavně od jara do podzimu, kdy se pěkně vykrmená vhodně upravila na Svatomartinské hody. Hody představovaly podzimní oslavu muzikou a tancovačkou, zároveň přehlídku veškeré úrody i výpěstků na svátečním stole. Zvlášť oblíbeným tradičním jídlem byla a je pečená husa nebo kachna s dušeným zelím.

Se svatým Martinem souvisí i spousta pranostik. 

O tradici svatého Martina, změnách počasí a pranostikách si budeme tento týden povídat.

Naučíme se i písničku Svatý Martin

1. Jede Martin na koníčku,

slyšíš cinkat podkovičku, 

slyšíš cinkat podkovičku.

2. Podkovičky pěkně zvoní,

na nebi se vločky honí,

na nebi se vločky honí.

3. Pole, louky budou bílé,

do Vánoc je jenom chvíle,

do Vánoc je jenom chvíle.

 

Svatý Martin

V ten stejný čas,

tak jako loni,

přijíždí Martin 

na bílém koni.

Husa a rohlíčky,

venku mráz zebe,

slyšet je rolničky, 

sníh padá z nebe.

Týdenní téma: Plody z polí- dýně

dýnědýně 1

V týdnu od 1.11.-5.11. se budeme věnovat tématu podzimní zeleniny. Budeme si všímat změn v přírodě ke kterým dochází na podzimní zahrádce-sklizeň, orba, hrabání listí, proměny počasí a teploty.

Děti budou rozvíjet co nejvíce smyslů při zkoumaní a ochutnávání podzimní zeleniny- popisovat své pocity, určovat chutě (sladká, slaná, kyselá, hořká).

Uvědomí si, že zelenina (a ovoce) jsou součástí zdravého jídelníčku- seznámení s pyramidou zdravé výživy.

Děti upevní svoji orientaci v pojmech zelenina/ovoce, dokážou je třídit a popsat jednotlivé druhy zeleniny. Také poznají, že zelenina nevyroste sama, lidská činnost je v péči o zeleninu nezbytná- jak se o zeleninu staráme?

Děti budou motivovány, aby se o své zkušenosti podělily s ostatními– Máte doma zahrádku?, Jakou zeleninu tam pěstujete?, Kdo se o ni stará?, S čím pomáháš ty?, Co zelenina potřebuje, aby vyrostla?,.. Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z objevování).

Zahrajeme si pohybové hry- Lečo, Horký brambor. Naučíme se nový taneček na písničku Cib, cib, cibulenka nebo básničku s pohybovým doprovodem- Kutálí se ze dvora brambora.

Básnička Dýně

"Kutálí se líně, 

velikánská dýně.

V bříšku má 100 semínek,

malých dýních miminek."

 

 

 

Vážení rodiče a děti :)

Ve středu 3.11. bude pro děti připravené halloweensko-dušičkové dopoledne plné tance, písniček a zábavy.

Připravte dětem kostýmy- klobouky, pláště, hůlky, halloweenské doplňky.

Budeme se těšit :)

Halouween

 

 

 

 

 

 

Čas jablíčkové vůně

jablkoštrůdl

 

Téma týdne: Čas jablíčkové vůně

V týdnu od 18.10.-22.10. si s dětmi budeme povídat o podzimním ovoci, především o jablíčku. Naučíme se poznat a pojmenovat různé druhy ovoce. Kde roste? Na stromech nebo na keřích? (rozdíl mezi stromem a keřem), Kdy? (v jakém ročním období). Budeme pojmenovávat jednotlivé části plodu. Jaký užitek z ovoce máme?, Jaké způsoby jejich zpracování známe? (kompot, štrůdl, povidla, čaj, přesnídávka, koláč, švestkové knedlíky, křížaly- co to je? atd.)  Zahrajeme si na kuchařky a kuchaře a samy si upečeme ve školce voňavý jablíčkový štrůdl.

 

Zaměříme se na stimulaci smyslového vnímání- rozvoj a užívání všech smyslů při zkoumání jablíčka (zrak, čich, chuť, hmat,...).

Děti se seznámí s tématickými pohádkami (př:Jabloňka), básničkami (př: Červík) i písničkami (př:Koulelo se koulelo).

Zahrajeme si na červíka- opičí dráha se zdoláváním překážek, budeme cvičit motivovanou rozcvičku s jablíčkem, zahrajeme si pohybovou hru s písničkou Mám jablíčko, mám, naučíme se taneček mazurka na píseň Měla babka čtyři jabka, a mnoho dalšího..

 

Básnička s pohybovým doprovodem:

Houpy hou, houpy hou, 

vítr fouká větvičkou.

Větvička se ohýbá,

jablíčko se kolíbá. 

 

 

Téma týdne: Drak a vítr

drak a vítr

V tomto týdnu od 11.10.-15.10.2021 si budeme povídat na téma Drak vítr. Jaké změny s sebou přináší podzim?Jaké jsou znaky podzimu? Jaké počasí máme nejraději a proč? Víš jakou sílu dokáže mít vítr?

Budeme hledat odpovědi na všechny zvědavé otázky. Zahrajeme si na rozpustilé větříky.

Větřík

Větřík píská písničku,

pohladí ti ručičku.

Načechrá ti tvoje vlásky,

ne však ve zlém, ale z lásky.

Větřík nás má všechny rád,

je to přece kamarád.

Když však přijde vichřice,

bojíme se velice.

 

Naučíme se i podzimní písničku Podzim

1.Stalo se to tuhle v neděli, při obědě, když jsme seděli.

V hnědém saku sklouznul tiše z mraků, na okno nám lehce zaťukal.

2. Já se prosím podzim jmenuju, s podzimními mraky cetuju.

Ťuky, ťuky, vidím tu dva kluky, jestlipak si se mnou chtějí hrát?

3. Kde zastavím- trochu čaruju, trochu kouzlím, trochu maluju.

mám tu pro ně papírové koně, draky taky, ty já dělám rád.

 

Téma týdne: Vlaštovičko leť, už je na tě čas!

vlaštovky

 

V týdnu od 4.10. -8.10. 2021 si s dětmi budeme povídat o ptáčcích, kteří na zimu odlétají do teplých krajin (vlaštovky, jiřičky, čápy,..), ale na obrázcích budeme poznávat i ty, kteří naopak zůstávají přes zimu zde. Dále si s dětmi budeme povídat o ročním období, které teď máme. A změny v přírodě, které sebou nese budeme pozorovat na vycházkách. Proč někteří ptáčci odlétají do teplých krajin? Známe nějaké?

Děti si poslechnou příběh „O poslední vlaštovce“ z knihy Pohádkový dědeček od E. Petišky.

V knihách budeme hledat obrázky vlaštovičky- její charakteristické rysy (zvl. ocásek, stavba hnízda, krmení mláďat, zpěv, houfování před odletem atd.) Ukážeme si na mapě trasu vlaštovek za teplem z ČR → Afrika. Naučíme se skládat „vlaštovku“ z papíru. Zahrajeme si hru Čáp ztratil čepičku, Všechno lítá, co má peří, Zobání,...

Naučíme se novou písničku:

„Vlaštovičko leť, už je na tě čas.

Listí žloutne, poletuje, po strništi vítr duje, bude brzy mráz. “

 

Poslechneme si písničku „Vlaštověnka lítá“, naučíme se novou podzimní básničku, při tělovýchovných činostech budeme procvičovat řada/zástup/ postup- změny na povel (motivace houfováním vlaštovek na drátech) a mnoho dalšího.

 

Téma týdne: Tvoříme naše školková pravidla

kamarádi

V tomto týdnu 20.9.-24.9.2021 si budeme s dětmi povídat na téma Tvoříme naše školková pravidla. Společně s dětmi se na pravidlech domluvíme, vytvoříme je a svým otiskem ruky všichni potvrdíme, že je budeme společně dodržovat a respektovat. 

Naučíme se i novou básničku a písničku, zamyslíme se, která pravidla se nám moc nedaří dodržovat a zkusíme si na to myslet :

MŠ Polánka

Počasí

dnes, čtvrtek 30. 6. 2022
slabý déšť 30 °C 17 °C
pátek 1. 7. slabý déšť 27/14 °C
sobota 2. 7. jasno 25/11 °C
neděle 3. 7. zataženo 29/13 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude.

Pranostika na akt. den

Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

SPONZOŘI A PARTNEŘI