MŠ Moravský Krumlov
Mateřská škola
Moravský Krumlov
logo

O nás

Více o nás

Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat a podporovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k aktivnímu rozvoji dovedností a vztahu k učení. Předškolní vzdělávání smysluplně obohacuje denní program dítěte v průběhu jeho předškolních let a poskytuje dítěti odbornou péči. 

Mateřská škola Moravský Krumlov zajišťuje péči a vzdělávání dětem zpravidla od 3-6 let.

Spustili jsme nové webové stránky.

Třídní téma

Jaro už ťuká

JaroPrvní jarní den se konečně blíží a jaro opravdu ťuká na vrátka.

Milé jaro, kde jsi? Vidět nikde nejsi. Sněženka nám vykvetla, paní Zima utekla. Zelená se tráva, slunce už zas vstává. Probudí se květiny, já mám brzy jmeniny. Kytičky nám zazpívají, všechny jaro přivítají.

 • seznámíme se s prvními jarními kytičkami, budeme je poznávat na procházkách v zahrádkách
 • budeme poznávat a pozorovat probouzející se přírodu
 • prohlubovat a podporovat kladný vztah k přírodě
 • s dětmi si budeme povídat o tom, která květina vykvete jako první, co ke svému růstu potřebuje, co květinám škodí?
 • jarní počítání- rozklad slov na slabiky
 • tanec jarních víl- jak víly tančí, jak se pohybují, jak asi víla vypadá.
 • jarní pohybové hry, výtvarné práce
 • říkadla a pohybové improvizace

 

Každý má své povolání

povolání

V tomto týdnu od 6.3.-10.3.2023 si budeme povídat na téma POVOLÁNÍ.

Každý dělá co umí a každé povolání je důležité. 

 • co dělá tvoje maminka a tatínek?
 • pomocí hádanek budeme hádat jednotlivá povolání
 • naučíme se říkanky a nové písničky
 • zahrajeme si pohybové hrysmyslové hry
 • děti si zahrají námětové hry na motivy různých povolání
 • budeme rozvíjet komunikaci, poznávat obrázky
 • poznáte pantomimou předváděné povolání?

 

Tajemství vesmíru

vesmír

V tomto týdnu od 27.2.-3.3.2023 si budeme povídat o nekonečnosti a tajemstvích vesmíru. Co nás čeká?

 • v úterý 28.2. Zážitkový stan s tématem vesmír
 • ve středu školička pro předškoláky s náměty vesmír
 • ve čtvrtek 4. lekce edukačně stimulačních skupin
 • týden začneme tvorbou myšlenkové mapy, pohádkou o prázdnotě a vesmírném semínku
 • budeme rozvíjet řečové dovednosti, grafomotoriku, hrát pohybové hry
 • chybět nebudou výtvarné aktivity, prohlížení knih a encyklopedií o vesmíru

Těšíme se na vesmírný týden 

 

Když je zima, když je mráz, čepička ta hřeje nás

                                                                                                 i

V týdnu od 20.2.-24.2. si s dětmi budeme povídat na téma: Jak se v zimě oblékáme?

Povykládáme si o ročním období, které teď máme, zopakujeme si měsíce v roce a budeme zkoumat jak to, jaké je venku počasí ovlivňuje způsob našeho oblékání. Zahrajeme si hru na třídění oblečení podle ročního období. Budeme tvořit zdrobněliny, př: čepice- čepička, rukavice- rukavička, svetr- svetřík

 

Vyrobíme si zimní svetr, čepici a další zimní oblečení netradičními technikami, také budeme pracovat s látkami a vlnou.

 

Zlepšíme své dovednosti v oblasti hrubé motoriky při oblékání, skládání svého oblečení do úhledné hromádky, převracení nohavic u kalhot, rukávů u triček,..

 

Zahrajeme si pohybovou hru „Ztratilo se oblečení“- na rozvoj paměti a pozornosti, uspořádáme závody v rychlém oblékání rukavic, zapínání zipů, knoflíků,..

Třízení hromady oblečení podle druhu: zimní/letní, klučičí/holčičí,…

Přiřazování rukavic do dvojic, určování barev, velikostí,..

Naučíme se zpaměti krátké básničky, př:

 

Svetr, šála, rukavice,

Venku velká zima!

Kdo se teple neobleče,

Přepadne ho rýma!

Hepčíííí 😊

 

Děti budou rozvíjet sluchovou představivost při hudební hře, kdy podle různých indícíí- úryvku písně, názvu, broukání, pískání, ,…budou hádat známé písničky.

Zahrajeme si hru „Na ozvěnu“.

Nebude chybět ani pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu, pozorování proměn počasí a péče o krmítko na zahrádce MŠ.

 

 

 

MASOPUST

 

V tomto týdnu od 13.2.2023-17.2.2023 si budeme povídat na téma Masopust.

Z knihy Český rok Lidové tradice a zvyky si přečteme o masopustu, jak probíhalo pohřbívání basy, o průvodu, zvycích a tradicích.

V úterý 14.2. děti čeká v dopoledních hodinách ve třídě karneval. Na programu bude přehlídka masek, fotokoutek, hry, soutěže, masopustní diskotéka. 

Naučíme se písně spojené s obdobím masopustu, básně. Chybět nebude výtvarná práce, pohybové hry. 

Ve středu čeká předškolní děti Školička a ve čtvrtek edukačně stimulační skupiny.

 

večerníčekkarkulkaper

 

Z pohádky do pohádky

 

V týdnu od 6.2. do 10.2. si s dětmi budeme povídat na téma Z pohádky do pohádky. Děti seznámíme s klasickými pohádkami- budeme je učit porozumět hlavní myšlence příběhu, popsat obrázek, děj umět reprodukovat, při dramatizaci pohádky umět ztvárnit jednoduchou dramatickou úlohu a sladit pohyb s hudbou. Budeme se snažit o získání pozitivního vztahu dětí k ústní lidové slovesnosti, literatuře a divadlu.

Pohybové cvičení a hry- V pohádkovém lese

                                          -Na ztracený hrneček

                                          -Trpaslík ztratil čepičku

                                          -Jeník a ježibaba

Hádání pohádkových hádanek. Popletené pohádky- opravování názvů známých pohádek, př: O marcipánové chaloupce, O růžové Karkulce,..

Dramatizace pohádky „O veliké řepě.“ Výroba rekvizit, seznámení s veršovanou básničkou: O veliké řepě, František Hrubín.

Logopedická chvilka- Artikulační a dechové cvičení motivované pohádkou „Hrněčku, vař!“, nápodoba zvuků.

Konstruování- stavba chaloupky z kostek, dřívek, šátečků, apod. pro Křemílka a Vochomůrku

-závody ve stavbě komínů -„věže“, kde je uvězněná princezna, porovnávání vysoká/ vyšší/ nejvyšší

Hudební rytmizace- ťukání motivované pohádkou „ O slepičce a kohutkovi“, využití hudebních nástrojů.

Matematicko-logické úkoly- počítání hrněčků, rozpoznání hrnečků, plnění polysterénovou hmotou (prázdný/plný), skládání puzzle s pohádkovými náměty,…

 

 

 

u

Zdraví a nemoc- "Polámal se mraveneček"

V týdnu od 23. do 27.ledna si budeme s dětmi povídat na téma Zdraví a nemoc. Chceme u dětí probudit zájem o péči o své zdraví a učit se předcházet nemocem a úrazům. Vědět, že sport, zdravá strava a otužování jsou prospěšné pro naše zdraví.

Taky budeme opakovat pravidla čistoty, hygieny, stolování – a povídat si o tom, proč je nutné je dodržovat? Připomeneme si například důležitost správného mytí rukou mýdlem, čištění zubů  a taky, že rýmu si utíráme vždy do kapesníku...  To vše budeme dál každý den trénovat.

 

Taky se pomocí námětových her seznámíme s lékařským a záchranářským povoláním, děti poznají, že nám pomáhá - učíme děti nebát se lékaře.

Zacvičíme si, zahrajeme si pohybovou hru „Hlava, ramena, palce“, honěnou „Na bacila“. Každý den si budeme užívat pobytu venku na čerstvém vzduchu.

 

Budeme poznávat pomocí smyslů různé předměty, vyzkoušíme si hmatové a sluchové pexeso, zkusíme vést kamaráda po slepu, procvičíme si zrakové vnímání a další.

Čeká nás spoustu tematického tvoření, i dramatizace pohádky „Polámal se mraveneček".

 

 

Téma nám dotvoří návštěva divadla Koráb s divadelním představením „Jak rytíř s rýmou zatočil“ ve středu 25. ledna. Cena za představení bude stanovena po uskutečnění akce, podle počtu přítomných dětí. Orientačně cca 100kč/dítě. 

 

 

 

 

Lidské tělo

lidské tělo

V týdnu od 16.1.-20.1.2023 si budeme povídat o našem těle.

 • protože platí, Ve zdravém těle, zdravý duch, budeme hodně cvičit. 
 • a také tančit na písničky k našemu tématu
 • vyslechneme si příběh, ve kterém budeme hledat dpovědi k otázkám na zamyšlení
 • jak pečujeme o svoje tělo, jak se chrámíme před nemocemi?
 • víme, jaká jídla jsou pro naše tělo zdravá a která ne?
 • procvičíme si naše smysly
 • zahrajeme si pohybové hry
 • naučíme se nové básně

 

Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš? 

 

V týdnu od 9.do 13. ledna nás čeká téma Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš? Budeme si s dětmi povídat nad obrázky o zimě, o tom, jak zimu zvládá lesní zvěř a ptáci, jak jim můžeme pomoci, co jim dávat a co ne?, -

-motivace obrázkovým čtením „Zima“, třídění zvířata x ptáci, určování nejznámějších ptáčků , hádanky

-písničky o zimě = pohyb, rytmus, hra na tělo a na ozvěnu, používání  nástrojů: seznámení s písničkou- Vrabec a sýkorka,opakování-  Jaro, léto, podzim zima, to je celý rok, Bude zima, bude mráz

-seznámení s novou básničkou „Krmítko“

Krmítko

 

Mrzne, sněží, to to zebe,

hodně sněhu spadlo z nebe.

Ptáčkové teď starost mají,

jak potravu obstarají.

Kde jsou v domě hodná dítka,

dávají jim do krmítka

trochu zrní, trochu máčku,

ať si dají do zobáčku.

 

-pracovní list-  jedním tahem nakresli ptáčka- procvičení grafomotoriky

 

námětové hry: stavění domečků/hnízd pro zvířátka/ptáčky

-pohybová hra: „Na kočku a vrabce“ – poskoky, pozornost, rychlá reakce, -„Zbloudilá zvířátka“ – smyslová hra na rozvoj sluchu

-výtvarné a pracovní činnosti: výroba ptáčků z barevných papírů, využití „semínek“, tvoření krmítka, …

-pokud to počasí umožní, plánujeme vycházky do lesa, k poli, k rybníku = hledání stop ptáčků , pozorování zvířat a ptáků + jejich životní podmínky a péče o ně, hry s přírodninami, krmení ptáčků

-pohybové cvičení na téma ptáčci, hod na cíl, napodobování pohybů a zvuků jednotlivých ptáčků, př: vrabec, čáp, orel,…

Dechové cvičení- foukáme do peříčka- pozorování pohybu ve vzduchu

 

 

Motivační obrázkové čtení:

 

 

Vážení rodiče předškolních dětí,

zveme Vás na krátkou informativní schůzku, kde se dozvíte o možnosti zúčastnit se Edukativně stimulačních skupin pro předškoláky a jejich rodiče. Pobavíme se o přípravě dětí k

zápisu do ZŠ a odkladech školní docházky dětí. Orientační délka schůzky je cca 30 minut.

 

Místo konání: třída MŠ

Kdy: v úterý 10.1. 2023

V kolik: v 15:30

 

                                                                           

                Jste srdečně zváni, učitelky MŠ

 

 

 

JAK TO BYLO NA TŘI KRÁLE

TŘI KRÁLOVÉ

Vánoční prázdniny jsou pryč jako první sníh a my se opět setkáme ve školce. V tomto povánočním týdnu je 6.1.2023 svátek tří králů. 

 • zavzpomínáme si s dětmi na Vánoce, děti si sdělí své vlastní prožitky a dojmy
 • povíme si o svátku tří králů a seznámíme se s lidovými tradicemi a zvyky
 • vyrobíme si královské papírové koruny a namalujeme si tři krále
 • naučíme se píseň My tři králové jdeme k vám
 • naučíme se tříkrálovskou báseň
 • zahrajeme si pohybové hry motivované královskými korunami
 • jaké jsou pranostiky spojené se svátkem tří králů?

 

Tři králové přišli k nám,

tyhle pány dobře znám.

Písničku nám zazpívají,

na dveře nám namalují.

Ať jsme zdraví celý rok, 

a máme jen šťastný krok.

 

V pátek 6.1. nás čeká HRAČKOVÝ DEN. Děti mohou donést do školky hračku, knihu,  kterou jim nadělil ježíšek. Prosíme rodiče, aby zvážili výběr hračky. 

Děkujeme a těšíme se :)

 

VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ

stromeček

Posledních pár dní ve školce před Vánoci se budeme společně těšit, až v sobotu zacinká zvoneček a půjdeme ke stromečku rozbalovat dárečky od ježíška.

 • jako další dáreček od dětí si vyrobíme svícínek z kolečka dřeva a vonících větviček jedle
 • upečeme si cukroví z plastelíny
 • budeme se učit vystřihovat vločky
 • chybět nemůžou pohybové hry, cvičení a relaxace
 • lenivět nebudeme ani před Vánoci a ve středu čeká předškoláky školička- jednotažka, předpočetní představy, sluchové rozlišování
 • budeme si povídat o Vánocích, připomeneme si hodnoty, charakteristiku a původ svátku
 • jak si můžeme udělat radost, jak se slaví Vánoce jinde ve světě, jak slavíte Vánoce vy doma?
 • před odpočinkem děti čekají pohádky s vánoční tématikou

 

 

lhgf

 

Pečeme cukroví, chystáme dárečky

V týdnu od 12.-16. prosince s dětmi společnými silami připravíme těsto, vykrájíme a upečeme cukroví- medové perníčky. Naučíme se básničku:

Vánoční cukroví

Veverka to nezapírá,
sladká jádra v zimě sbírá.
Kolik jich má nepoví.
V zimě, až sníh začne vát,
Může si jich trochu dát
na vánoční cukroví.

 

Zahrajeme si pohybovou hru: Na spícího kuchaře a taky Honičku Na vánoční cukroví.

S kamarádem ve dvojicích si zahrajeme dotekovou hru- Příprava těsta:

Pomoučíme vál ( ťukáme prstíky na kamarádova záda)

Rozklepneme vejce ( ťukneme pěstičkou)

Pocukrujeme ( štětičkou prstů štipkáme)

Hněteme těsto (masáž zad)

Rozválíme těsto (válíme )

Dáme těsto do trouby (lehce plácneme dlaní)

 

Budeme plést vánočku z plastelíny a třídit obrázky různých druhů cukroví na připravené plechy.

Taky budeme chystat vyrobené dárečky pro své blízké a povídat si s dětmi o tom, jak i ony, i když jsou jen malé děti, mohou obdarovávat ostatní. Třeba tím, že nakreslí obrázek, naučí se nějakou písničku a zazpívají ji někomu, zarecitují básničku, pomůžou mamince s úklidem, pečením,… A tak můžou zažít radost z dávání dárků.

 

 

 

S čerty nejsou žerty

 

Mikuláš

V tomto mikulášském týdnu od 5.12.-9.12.2022 si budeme povídat o adventu a Mikuláši.

 • vytvoření myšlenkové mapy a seznámení s tématem
 • návštěva čerta, mikuláše a anděla v MŠ
 • seznámíme děti s lidovými tradicemi a zvyky- svatá Barbora, příchod čertů jednou za rok z pekla na svět, jejich andělský doprovod a mikulášská nadílka
 • oblast hrubé motoriky: překonávání překážek, lezení, plazení, koulení míče jako horké brambory, lezení tunelem.
 • poslech pohádky Čert a Káča- děti se učí poslouchat, zapamatovat si hlavní postavy a děj, vzít si ponaučení.
 • grafomotorika- malba čertíka uhlem a křídami
 • učení a reprodukce jednoduchých textů a říkanek, básní s pohybem
 • motorika mluvidel- jazyková cvičení čertík, slabiky BU, BU, BLE, BLE (zvuky čertů)
 • hraní pohybových her- čertovská honička, Popletený čertík
 • pohybová hra- Koho odnesl čert
 • rozvoj komunikace- rozhovory s dětmi, setkávání s hodnotami (dobro a zlo, důvěra, bezpečí...), jaké je to v pekle a v nebi, čertovské a andělské činnosti 

 

g

 

POČASÍ

V týdnu od 28. listopadu se budeme věnovat charakteristice ročních období, počasí a také vhodnosti oblečení.

Získáme přehled o proměnách počasí v podzimních měsících i během celého roku (střídání ročních dob) a budeme se učit jevy pojmenovat.

Zaměříme se na rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností. Děti se budou volně vyjadřovat k tomu jaké mají rády počasí a proč?, Jaké roční období právě teď máme?, Co v něm venku můžeme dělat?

Každé ráno budeme z okna pozorovat počasí venku a společně ho pojmenovávat- mlha/vítr/slunce/déšť/ duha/ sníh/mráz,…

Zdoláme překážkovou dráhu motivovanou tématem: procházka za sychravého počasí.

Zahrajeme si pohybovou hru NA MRAZÍKA, hru DÉŠŤ s víčky od PET lahví a hru s barevným padákem v doprovodu písničky „Prší, prší“.

Zahrajeme si rozumovou hru PRAVDA NEBO LEŽ?

Hru na rozvíjení paměti- „V zimě na dovolenou si sebou vezmu…“

                                             „V létě k vodě si sebou vezmu…….“

Sluchovou hru TICHÁ POŠTA.

 

Zapojíme cviky na uvolnění mimického svalstva, pohyblivost jazyka, dramatizující znázornění mraku, který se: mračí/směje/ brečí/je uražený/ospalý/ šťastný/ plný vody/prázdný,…

 

Naučíme se společně novou básničku s pohybovým doprovodem:

Sychravé počasí

„Vítr fouká do dvora,

slunce barví stromy.

Chladný podzim přivolá,

blesky, déšť a hromy.

 

A zopakujeme si písničku „Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok.“

 

 

 

 

 

Zima ťuká na vrátka, připravte se zvířátka

t

Cílem tohoto tématu je získat základní poznatky o zvířátcích ve volné přírodě. Umět je pojmenovat, jednotlivé lesní zvířata jednoduše charakterizovat- vědět kde bydlí? , čím se živí?, jak vypadají?

Děti se budou učit vnímat les jako součást životního prostředí- znát charakteristické znaky lesa (stromy jehličnaté/listnaté). Rozlišit vhodné a nevhodné chování v přírodě, k živým tvorům v něm.

Hry s pexesem s obrázky lesních zvířátek- třízení obrázků zvířat podle počtu nohou, srsti/peří, podle toho, která zvířátka známe z pohádek a která ne,…

Budeme se učit:

-rozeznat pojmy samec/ samice/ mládě

-přemýšlet o tématu a vést jednoduché úvahy, sdělit je

-časové pojmy ráno/večer, částečná orientace v čase

-naučit se zpaměti krátký text říkadla- „Vlk“, „Sova“, s pohybovým doprovodem „Stromečky“

-motivační cvičení- Jak roste les?, relaxace- zimní spánek medvěda

-zahrajeme si pohybové hry- "Na veverky", "Na ocásky"

-zdramatizování pohádky Boudo, budko s využitím čepiček (trénovaní posloupnosti děje, rozvoj slovní zásoby, která zvířátka v pohádce vystupují,..)

-sluchová hra- „Na hluchou sovu“

Logopedická chvilka- artikulační cvičení- datel ťuká, ťuk, ťuk, sova- houká  hů, hů, medvěd bručí- brum,brum,… jazyková hra- „Zvířátka se představují“

 Opakování písniček „Starý medvěd“, „ V lese“, nácvik písniček na vystoupení 

 

 

 

Sv. Martin na koníčku jede k nám

sv. mrtin

 

V týdnu od 7.11.-11.11.2022 slaví svátek sv. Martin. S dětmi ve školce si popovídáme, proč tento svátek slavíme, jaká je jeho historie a jaké držíme na sv. Martina tradice. Zahrajeme si i divadlo o sv. Martinu a chudém žebráku a o Martinově dobrosrdečnosti.

Výtvarná práce bude na téma pranostiky, Na sv. Martina, kouří se nám z komína. A chybět nebude svatomartinská husa.

Ve středu bude tradiční školička pro předškolní děti. Procvičíme grafomotoriku, jednotažky.

Nesmí chybět pohyb, tentokrát inspirovaný jízdou sv. Martina na koni.

Z plastelíny si vymodelujeme podkovičky. Zařadíme i logopedické a dechové cvičení

Naučíme se i básničku a píseň o Sv. Martinu.

 

Na svatého Martina,

prý už zima začíná, 

bílý mokrý sníh, 

leží na polích.

Prý přijede na koni,

podkovami zazvoní.

A ten kůň je sníh,

leží na polích.

Svatý Martin

V ten stejný čas,

tak jako loni,

přijíždí Martin na bílém koni. 

Husa a rohlíčky,

venku mráz zebe,

slyšet je rolničky,

sníh padá z nebe.

 

Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad 

kuku

 

V týdnu od 31.10- 4.11. si budeme s dětmi povídat o novém, právě přicházejícím ročním období- o Podzimu. Jaké změny s sebou přináší? Jaké jsou jeho znaky? (padání listí, holé stromy, zbarvené listy, foukání větru, chladnější počasí, zvířátka si dělají zásoby na zimu, vlaštovky letí do teplých krajin, …) Jaké počasí máme nejraději a proč?

Co znamená příchod podzimu pro volně žijící zvířátka? Co v tomto období roku dělají? (chystají si své pelíšky na zimu, chystají si zásoby potravy, některá se chystají na uložení k zimnímu spánku..). Které volně žijící zvířátka žijí kolem nás? (veverka, ježek, myška, liška, zajíc, koroptev,…). Kde žijí? (v lese, na poli, na louce,..) Co jí? (seznámení s pojmem masožravec/býložravec).

 

Vysvětlení pojmu listnatý a jehličnatý strom, vše doplněno obrázky. Rozhovor s dětmi o tom, co do přírody patří a co do ní nepatří? (přiřazování obrázku smajlíka a mračouna)

 

Budeme chodit na procházky do přírody- pozorovat změny v podzimní přírodě (zbarvení a padání listí, změny počasí- vítr, zima, déšť, slunce..,) vyrobíme si skřítka „Podzimníčka“ skládáním různých přírodních materiálů- vymýšlíme pro něj jméno- určování první hlásky ve vymyšleném jménu.  Budeme se učit pravidlům pobytu v přírodě ( nekřičíme, neničíme přírodu, nekopeme kolem sebe,..) pozorování ptáků a zvěře a následné sdílení zážitků, sběr přírodnin- kaštany, šípky a jejich využití při výtvarném tvoření v MŠ.

Uvaříme si s dětmi šípkový čaj proti nemocem a nachlazení z nasbíraných šípků. Přečteme si pohádku: "Jak Křemílek a Vochomůrka vařili šípkový čaj".  

Seznámíme se s pohybovou hrou Tiše, tiše, medvěd spí, Na ježka-hra doprovázená písničkou. Pantomima- napodobování pohybů zvířátek o kterých si budeme povídat. Hrubou motoriku procvičíme při hře na mravenečky (chůze po laně).

Trénování vytleskávání tematických slov, počítání slabik ve slovu, určování prvního písmenka. Opakování tematických písniček„V Lese“, „Podzim“- zpěv dětí v doprovodu klavíru.

Trénování písničky a básniček na vystoupení.

 

Motivační pohádka Smolíček Pacholíček- četba pohádky, následné převyprávění příběhu dětmi formou štafety – posílání plyšového jelena. Řešení problémových situací v příběhu- Co bys udělal ty? …vyvodíme poučení o poslušnosti. Společně určíme vlastnosti jednotlivých postav.

 

Básnička Ježek

„Ve spadaném listí v trávě,
běhá ježek s ježčaty. 🦔🦔🦔
Záda jako jehelníček,
na bříšku je nahatý.“

 

 

 

 

 

 

DÝNĚ a další plody z polí

j          ju

V úterý 25.10.2022 přijďte do školky na Halloween party v kostýmech. 

Těšit se můžete na přehlídku kostýmů, hry, soutěže a tancování.

 

V týdnu od 17.10.-27.10. se budeme věnovat tématu dýní  a další podzimní zeleniny. Řekneme si jaké druhy dýní existují a co se z nich dá vyrábět? Jsou dobré i k jídlu (kompot, bábovka, rizoto, dýňové zelí, polévka,...)

Budeme si všímat změn v přírodě ke kterým dochází na podzimní zahrádce-sklizeň, orba, hrabání listí, proměny počasí a teploty.

 

Děti upevní svoji orientaci v pojmech zelenina/ovoce, dokážou je třídit a popsat jednotlivé druhy. Také poznají, že zelenina nevyroste sama, lidská činnost je v péči o zeleninu nezbytná- jak se o zeleninu staráme?

 

Děti budou motivovány, aby se o své zkušenosti podělily s ostatními– Máte doma zahrádku?, Jakou zeleninu tam pěstujete?, Kdo se o ni stará?, S čím pomáháš ty?, Co zelenina potřebuje, aby vyrostla?,.. Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z objevování).

 

Děti si uvědomí si, že zelenina (a ovoce) jsou součástí zdravého jídelníčku- seznámení s pyramidou zdravé výživy.

 

Dýně, brambory a další zeleninu budeme ztvárňovat různými výtvarnými technikami.

 

Zahrajeme si pohybové hry-  Lečo, Horký brambor. Naučíme se nový taneček na písničku Cib, cib, cibulenka nebo básničku s pohybovým doprovodem- Kutálí se ze dvora brambora.

 

Básnička Dýně

"Kutálí se líně, 

velikánská dýně.

V bříšku má 100 semínek,

malých dýních miminek."

 

V úterý 18.10. nás čeká focení dětí v podzimní přírodě s obrovkou dýní, trakařem nebo jen tak mezi barevným listím :-)

 

 

 

Vítr honí draky

vítr honí draky

Co nás čeká v tomto týdnu? Je podzimní čas, který láká ke spoustě podzimních aktivit. Třeba pouštění draků. A pokud nám bude vítr přát, pustíme draka do oblak i ve školce. snad ho vítr po obloze pěkně prožene a my si užijeme zábavu.

 • naučíme se básničku o draku
 • chybět nebudou pohybové chvilky
 • vyrobíme si svého vlastního dráčka
 • budeme rozvíjet grafomotoriku a předmatematické dovednosti

Předškolní děti se ve středu v DDM zúčastní akce Dopravní výchova.

 

Drak na provázku

Na provázku visí drak,

vyletěl až do oblak.

Stoupá stále výš a výš, 

že ho sotva uvidíš. 

Vítr ho zas dolů vrací,

nezlob, draku, já mám práci.

Draci

Místo slunce, místo mraků,

je dnes nebe plné mraků.

První, druhý, vedle třetí,

smutným nebem radost  letí.

 

Náš táta šel na houby

jjgf

V týdnu od 3.10.- 7.10. 2021 si s dětmi budeme povídat o houbách. O tom, jaké druhy hub známe a umíme je pojmenovat, popsat její části: kloubouk, noha- barva, velikost. Kde houby rostou?, Jaký je rozdíl mezi stromem jehličnatým a listnatým?, V jakém ročním období většinou houby rostou?

Budeme chodit na procházky do přírody- pozorovat změny v podzimní přírodě (zbarvení a padání listí, změny počasí- vítr, zima, déšť, slunce..,)

Také se učit pravidlům pobytu v přírodě ( nekřičíme, neničíme přírodu, nekopeme do houbiček,..). Budeme pozorovat ptáčky a zvěř, sbírat přírodniny, které najdeme (kaštany, šípky, ořechy, jehličí, mech, kamínky,..) a využívat je při výtvarném tvoření.

Čeká nás dramatizace pohádky Pod hříbkem. Seznámíme se s písničkou „Houbičková rozcvička.“

Tematické dechové a artikulační cvičení, hra na propíchnutý balonek.

Hmatový košík, Co je v košíku?- hra na cvičení paměti a pozornosti.

Děti si poslechnou čtený příběh „O Ukopnuté houbě.“ Hádání tematických hádanek o houbách.

Dále si řekneme o ptáčcích, kteří na zimu odlétají do teplých krajin (vlaštovky, jiřičky, čápy,..) a na obrázcích budeme poznávat i ty, kteří naopak zůstávají přes zimu zde.

Zahrajeme si pohybovou hru „Smaženice“ a „Na houbaře“ s říkadlem: „Hledám houby, co mám rád. Do košíku, chci je dát.“

Básnička:

„Jakub hopsá, dupy, dup.

že má košík plný hub.

Šlape si to domů z hůrky,

nese samé muchomůrky.

Ty náš Kubo, uč se z chyb,

muchomůrka není hřib.“

 

Opakování písničky Bedla s pohybovým doprovodem:

„Stojí, stojí bedla,

ráda by si sedla.

A vzala si pletení,

noha už jí dřevění.“

 

V úterý 4.10. nás čeká logopedická depistáž.

Ve čtvrtek 6.10. Muzikoterapie- hudebně-pohybový zábavný program pro děti 😊

 

 

 

"JEŽEK A JABLÍČKO"

ježek

Ptal se chlapec sluníčka:"Mohou chodit jablíčka?"

Slunce na zem posvítilo, velice se podivilo. 

Opravdu tam jablíčka, vozí jehel kulička.

Dupe, funí, naříká...    Co to je?

Správně, je to JEŽEK. A ježek nás bude provázet celý tento týden od 26.9.2022

 • naučíme se básničku o ježkovi
 • procvičíme grafomotoriku na tvaru jablíčka
 • zahrajeme si hru Tiše děti ježek spí a Ježek a liška
 • procvičíme matematickou představivost pomocí jablíček a jadérek
 • nebude chybět výtvarná činnost a tvoření ze šišek na téma Ježek
 • nesmíme vynechat cvičeníčko- lezeme jako červíci v jablíčku a dupem jako ježci

 

Téma týdne: PODZIMNÍ OVOCE

V týdnu od 19.9.-23.9. si s dětmi budeme povídat o podzimním ovoci. Naučíme se poznat a pojmenovat různé druhy ovoce (př: jablka, hrušky, švestky, hrozny,..). Kde roste? Na stromech nebo na keřích? (rozdíl mezi stromem a keřem), Kdy? (v jakém ročním období). Budeme pojmenovávat jednotlivé části plodů. Jaký užitek z ovoce máme?, Jaké způsoby jejich zpracování známe? (kompot, štrůdl, povidla, čaj, přesnídávka, koláč, švestkové knedlíky, víno, burčák, mošt, křížaly- co to je? atd.)  Budeme se učit rozlišit co je ovoce a co zelenina. Budeme pozorovat přírodu a vyvozovat závěry -charakteristické znaky podzimu.

Zahrajeme si na kuchařky a kuchaře a ve školce si uděláme švestkové hody😊

 

Zaměříme se na stimulaci smyslového vnímání- rozvoj a užívání všech smyslů při zkoumání švestky (zrak, čich, chuť, hmat,...).

Děti se seznámí s tematickými pohádkami, př: „O pecce“, „O Krakonošových švestkách“, básničkami -př: „Červík“, „Švestka“ i písničkami- př: „Koulelo se koulelo“ v doprovodu koulení opravdického jablíčka po ruzných částech těla nebo vytvořené dráze.

Zahrajeme si na červíka- opičí dráha se zdoláváním překážek, budeme cvičit motivovanou rozcvičku s jablíčkem, zahrajeme si pohybovou hru s písničkou „Mám jablíčko, mám“, naučíme se taneček mazurka na píseň „Měla babka čtyři jabka“, a mnoho dalšího..

 

Básničky s pohybovým doprovodem: 

ŠVESTKOVÉ KNEDLÍKY

„Já jsem švestka tmavě modrá,

do knedlíků bývám dobrá.

Do těsta mě zabalíte,

v dlaních chvíli poválíte.

Připravte si rendlíky,

na švestkové knedlíky.“

 

 

ČERVÍK

„Červíčku, červíčku,

neubližuj jablíčku.

Jablíčko by plakalo,

ze stromečku padalo.“

 

 

Vážení rodiče,

v rámci tématu „Podzimní ovoce“ máme v plánu si s dětmi natrhat švestky na zahrádce MŠ, potrénovat jemnou motoriku při míchání,  válení těsta a balení švestek do tvarohového a bramborového těsta a udělat si hostinu švestkových knedlíků.

Budeme rádi, když nám pomůžete se surovinami. Prosím napište své jméno do tabulky, podle toho, co byste mohli/ chtěli v pondělí 19.9. přinést do MŠ.

Seznam je vyvěšen na nástěnce v MŠ.

 

 

 

"Po prázdninách hurá do naší školky!"

A jde se do školky

Prázdniny utekly jako voda a my se na Vás moc těšíme v naší školce Polánka.

Povyprávíme si zážitky z prázdnin, setkáme se všemi kamarády, naučíme se novou píseň a básničku, budeme hrát hry a užívat si s kamarády.

A nezapomeneme si připomenout pravidla chování v naší třídě.

Zářijová básnička

Už je září, je to tak,

podzim je již tady, 

pospícháme do školky,

kde jsou kamarádi.

Jablíčka nám dozrála, 

hrušky opadají,

vlaštovky zas odletí,

křídly nám zamávají.

 

Píseň ráno s úsměvem

Pojďte děti, pojďte ke mně, budeme si hrát,

kdo jde s námi do kolečka, je náš kamarád.

Pozdravme se, popřejme si, všichni dobrý den,

krásný bude, když začneme ráno s úsměvem.

 

MŠ Polánka

Počasí

dnes, čtvrtek 23. 3. 2023
jasno 17 °C 8 °C
pátek 24. 3. slabý déšť 15/8 °C
sobota 25. 3. slabý déšť 16/8 °C
neděle 26. 3. oblačno 18/9 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem.

Pranostika na akt. den

Hříbě, štěně a dítě březnové dobré bývá.

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

SPONZOŘI A PARTNEŘI